dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

การสร้างเว็บไซต์ของคุณ

ทางเลือกโบนัส: มาดูบริการอัตลักษณ์ผ่านทางภาพของบริษัทของเราที่นี่
ปัจจุบันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง 

SFM จะสร้างเว็บไซต์ของบริษัทให้คุณ
บริการของเราครอบคลุมการออกแบบกราฟฟิกและการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อมอบเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ และสามารถจัดการเองได้ให้แก่คุณ

เรารับประกันการส่งมอบภายในสองถึงสี่สัปดาห์หลังจากที่คุณได้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

€ 9900
 • เว็บไซต์ที่สามารถจัดการเองได้ 20 หน้า ซึ่งใช้อินเตอร์เฟสจัดการเนื้อหา
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • 1 ชื่อโดเมน ซึ่งลงท้ายด้วย .com หรือ .net
 • เว็บโฮสติ้งเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมาพร้อมกับ:
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5 GB
  • ผู้เยี่ยมชม 20K รายต่อเดือน
  • บริการลูกค้า 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
  • การสำรองข้อมูลรายวัน ทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ของคุณ
  • การตรวจจับการคุกคามด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์
 • 5 อีเมลแอดเดรสแต่ละแอดเดรสมีพื้นที่ 2 GB พร้อมตัวกรองสแปม
 • การฝึกอบรมด้านการจัดการเนื้อหา เป็นภาษาฝรั่งเศสหรืออังกฤษที่สำนักงานของเราในกรุงเจนีวา หรือโดยการเรียนรู้ทางไกล

€ 3900
 • เว็บไซต์ที่สามารถจัดการเองได้ 15 หน้า ซึ่งใช้อินเตอร์เฟสจัดการเนื้อหา
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • 1 ชื่อโดเมน ซึ่งลงท้ายด้วย .com หรือ .net
 • เว็บโฮสติ้งเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมาพร้อมกับ:
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1 GB
  • ผู้เยี่ยมชม 20K รายต่อเดือน
  • บริการลูกค้า 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
  • การสำรองข้อมูลรายวัน ทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ของคุณ
  • การตรวจจับการคุกคามด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์
 • 2 อีเมลแอดเดรสแต่ละแอดเดรสมีพื้นที่ 2 GB พร้อมตัวกรองสแปม

€ 2250
 • เว็บไซต์ที่สามารถจัดการเองได้ 10 หน้า ซึ่งใช้อินเตอร์เฟสจัดการเนื้อหา
 • แบบฟอร์มการติดต่อ
 • 1 ชื่อโดเมน ซึ่งลงท้ายด้วย .com หรือ .net
 • เว็บโฮสติ้งเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมาพร้อมกับ:
  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 250 MB
  • ผู้เยี่ยมชม 20K รายต่อเดือน
  • บริการลูกค้า 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
  • การสำรองข้อมูลรายวัน ทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ของคุณ
  • การตรวจจับการคุกคามด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์
 • 1 อีเมลแอดเดรส 2 GB พร้อมตัวกรองสแปม

Stars