dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

มูลนิธิเอกชนปานามา

คืออะไร?

มูลนิธิเอกชนปานามา คือ การรวมพินัยกรรม ทรัสต์ และบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ดีเยี่ยมในการคุ้มครองสินทรัพย์ และการวางแผนพินัยกรรม

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • ผู้ก่อตั้งหรือผู้สมัครที่ตัวแทนจัดหาให้ ผู้ก่อตั้งไม่สามารถควบคุมมูลนิธิและกิจการของมูลนิธิได้ และเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่ยื่นใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิเท่านั้น

 • สมาชิกสภามูลนิธิ (เทียบเท่ากับคณะกรรมการบริษัท) โดยมีสมาชิกองค์กรหนึ่งคนหรือบุคคลสาม (3) คนเป็นอย่างน้อย หรือจะมีทั้งสมาชิกองค์กรและสมาชิกรายบุคคลรวมกันก็ได้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อมูลสาธารณะ สามารถจัดหาตัวแทนได้

 • ลูกค้าที่ขอจัดตั้งโครงสร้างดังกล่าว

 • ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งในกฎหมายท้องถิ่น จึงไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาธารณะ

 • ผู้คุ้มครอง (ไม่บังคับ) ซึ่งอาจเป็นองค์กรหรือบุคคลก็ได้ มีหน้าที่ตรวจสอบให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสำเร็จลุล่วง โดยอาจมีการกำหนดหน้าที่ขึ้นโดยอิสระในใบอนุญาตจัดตั้งและกฎหมายท้องถิ่น และในเอกสารส่วนบุคคล

ประโยชน์ของมูลนิธิปานามา:

 • การคุ้มครองสินทรัพย์ซึ่งไม่อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันใดๆ เจ้าหนี้ไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ทั้งหมดของมูลนิธิได้

 • ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ไม่มีข้อกำหนดให้ยื่นแบบคืนภาษี หนังสือและเอกสารด้านบัญชีอาจเก็บรักษาไว้ในปานามาหรือในต่างประเทศ การจัดการและการดำเนินงานของมูลนิธิไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐใดๆ

 • การวางแผนมรดกและการใช้ในด้านพินัยกรรม มูลนิธิสามารถใช้เพื่อให้ความมั่นคงทางการเงินแก่สมาชิกในครอบครัวตามคำแนะนำที่ชัดเจนของคุณ ช่วยให้คุณไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการศาลที่ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง โดยใช้แทนพินัยกรรมและทรัสต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิแห่งปานามาเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนมรดกให้ในระหว่างที่มีชีวิตหรือให้โดยพินัยกรรม เพราะสามารถจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปตราบใดที่มูลนิธิยังคงบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจช่วยป้องกันข้อพิพาทในตระกูล และช่วยหลีกเลี่ยงกฎการบังคับสิทธิการสืบทอดมรดก

 • โดยทั่วไป มูลนิธิเอกชนไม่สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการพาณิชย์ เช่น บริษัท แต่สามารถจัดกิจกรรมการค้าได้เป็นครั้งคราว และเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง และรับผลกำไรเพื่อผู้รับผลประโยชน์ของตน

 • มูลนิธิสามารถดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ศาสนา มนุษยธรรม หรือการศึกษา

 • มูลนิธิสามารถถือครองบัญชีธนาคาร ใช้เป็นวิธีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ หุ้น และพันธบัตร และยังสามารถเป็นเจ้าของเรือ เครื่องบิน งานศิลปะ ของสะสม หรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีคำแนะนำเฉพาะอย่างชัดเจนถึงวิธีการจัดการสินทรัพย์นั้นๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ทุกอย่างได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณโดยเฉพาะ สามารถมอบส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าให้กับมูลนิธิได้

 • ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิอาจกำหนดว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับมูลนิธิจะได้รับการชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ จึงสามารถหลีกเลี่ยงการบันทึกข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินคดีได้ บทบัญญัติเหล่านี้ยังอาจรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งและกฎระเบียบขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามในการใช้อนุญาโตตุลาการด้วย

 • ประโยชน์ในด้านภาษี: การมอบ โอน หรือบริจาคสินทรัพย์ให้แก่มูลนิธิไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ภายใต้กฎหมายปานามา รวมทั้งการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลง หรือการยุบมูลนิธิด้วย รายได้ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ของมูลนิธิไม่ต้องมีการเสียภาษี เงินสมทบ อัตรา หรือสิทธิยึดหน่วงประเภทใดๆ ทั้งสิ้น

 • การเพิกถอนได้: แม้ว่าโดยทั่วไปมูลนิธิจะไม่สามารถเพิกถอนได้ แต่สามารถยกเลิกการจัดตั้งได้ภายใต้พฤติการณ์บางประการ มูลนิธิอาจได้รับการสร้างขึ้นเพื่อให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่เฉพาะใดๆ ในเหตุการณ์หรือเงื่อนไขเฉพาะใดๆ หรือเมื่อผู้ก่อตั้งถึงแก่กรรม

ใช้เวลาเพียง 5-7* วันทำการในการจัดตั้งมูลนิธิปานามา


ค่าจัดตั้ง – 4'800 ยูโร ซึ่งรวมถึง:
 • ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
 • ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • กฎระเบียบ
 • การแต่งตั้งผู้คุ้มครอง
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • จดหมายลาออกของสมาชิกสภาที่มีการลงชื่อและไม่ระบุวันที่
 • ค่าธรรมเนียมของรัฐปีแรก
 • ตัวแทนสมาชิกสภาที่เป็นบริษัทหรือบุคคล

ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ – 2'900 ยูโร (รวมค่าธรรมเนียมตัวแทนที่ประจำอยู่ ตัวแทนสมาชิกสภาที่เป็นบริษัทหรือบุคคล ค่าธรรมเนียมของรัฐ)

มีคำถามไหม? กรุณาติดต่อเราที่ info@sfmcorporate.com หรือโทรหาเราที่ +41 22 311 03 83


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
Stars