dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

เราช่วยให้การจัดตั้งบริษัทเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก โดยมีกระบวนการง่ายๆ 5 ขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทของคุณกับ SFM

ขั้นตอนที่ 1

แบบฟอร์มคำสั่ง

ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่า เขตอำนาจใดเหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณมากที่สุด กรุณาอ่าน สถานที่ที่ดีที่สุดในการจดทะเบียนบริษัทของฉันคือที่ใด? เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้

เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วว่า เขตอำนาจใดเหมาะกับสถานการณ์ส่วนตัวของคุณมากที่สุด คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำสั่ง ที่นี่.

แบบฟอร์มคำสั่งมักใช้เวลาประมาณ 3-4 นาทีในการกรอก และจะทำให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ สำหรับบริษัทของคุณได้ (เช่น บัญชีธนาคาร บริการเสริมอื่นๆ เช่น ตัวแทนกรรมการบริษัท อาจมีการใช้บริการตัวแทนกรรมการบริษัทในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการได้รับการแต่งตั้งเป็นการส่วนตัว หรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่น ชื่อของกรรมการจะปรากฏในเอกสารบริษัท ในสัญญาทางธุรกิจ และบางครั้งจะปรากฏในการจดทะเบียนธุรกิจของเขตอำนาจด้วย

เมื่อมีการแต่งตั้งตัวแทนกรรมการบริษัท จะมีการลงนามในข้อตกลงการให้บริการตัวแทนระหว่างลูกค้าและตัวแทน โดยสัญญาจะช่วยรับประกันว่า ตัวแทนจะสามารถกระทำการหรือลงนามในเอกสารเมื่อได้รับคำขอจากลูกค้า และเมื่อได้รับการอนุมัติจากลูกค้าล่วงหน้าเท่านั้น กรรมการระดับมืออาชีพที่ได้รับการแนะนำโดย SFM ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับในระดับสูงสุด
สำนักงานเสมือน สำนักงานเสมือนแบบมาตรฐาน ทำให้คุณมีที่อยู่บริษัทในกรุงเจนีวาหรือลอนดอนได้ โดยมีการระบุ C/O
สำนักงานเสมือนระดับพรีเมียม ทำให้คุณมีที่อยู่บริษัทในกรุงเจนีวาหรือลอนดอนได้ โดยมีชื่อบริษัทของคุณอยู่บนกล่องไปรษณีย์
สำนักงานเสมือนเต็มรูปแบบ จะรวมถึงชื่อบริษัทของคุณบนกล่องไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารเป็นของตนเอง บริการรับโทรศัพท์โดยเลขานุการในนามบริษัทของคุณ และบริการโอนสาย

ไม่ว่าจะมีสำนักงานเสมือนหรือไม่ก็ตาม บริษัทของคุณจะมีที่อยู่จดทะเบียนในประเทศที่จัดตั้งบริษัท
). อีกแง่มุมที่สำคัญในแบบฟอร์มคำสั่ง คือ การเลือกชื่อการค้าของบริษัท กรุณาอ่าน ฉันสามารถเลือกชื่อบริษัทของฉันได้หรือไม่? เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกชื่อบริษัท

ขั้นตอนที่ 2

การอัปโหลดเอกสารของคุณ

เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมรหัส ID ลูกค้าของคุณโดยเฉพาะ รวมทั้งคำขอให้อัปโหลดเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคลของคุณ และใบแจ้งค่าใช้จ่ายด้วย ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารระบุตัวตนส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอำนาจในการจัดตั้งบริษัท แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีดังต่อไปนี้ในทุกกรณี:

 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารระบุตัวตน
 • หลักฐานยืนยันที่อยู่ ซึ่งอาจเป็นใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถยืนยันที่อยู่ส่วนตัวของคุณได้

เอกสารอื่นๆ ที่อาจมีการขอ ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจ ได้แก่:

 • รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารเมื่อเร็วๆ นี้ หรือจดหมายรับรองจากธนาคาร
 • แผนธุรกิจ
 • ประวัติส่วนตัว (CV)

กรุณาอ้างอิงข้อมูลในหน้าเขตอำนาจแต่ละหน้า เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละแห่งโดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 3

การจดทะเบียนบริษัท

เมื่อได้รับการชำระเงินจากคุณแล้ว (เรารับชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต หรือเงินสดที่สำนักงานของเรา) เราจะมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่จะคอยช่วยเหลือและให้บริการคุณ ซึ่งจะเป็นบุคคลหลักที่คุณจะติดต่อด้วยในช่วงปีที่เหลือและในปีต่อๆ ไป

ผู้จัดการบัญชีจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทของคุณ และคอยแจ้งข่าวสารให้คุณทราบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ได้แก่ การสรุปคำสั่งของคุณ การส่งเรื่องไปยังนายทะเบียน และการจัดตั้งบริษัทได้อย่างเสร็จสมบูรณ์

เมื่อจัดตั้งบริษัท เอกสารบางอย่างจะถูกส่งไปให้คุณเพื่อให้ลงชื่อ

ขั้นตอนที่ 4

บริการเพิ่มเติมต่างๆ

เมื่อบริษัทได้รับการจดทะเบียนแล้ว ผู้จัดการบัญชีของคุณจะดำเนินการจัดบริการเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณได้เลือกไว้ ซึ่งอาจรวมถึงบัญชีธนาคาร โครงสร้างตัวแทน สำนักงานเสมือน ตราประทับ ฯลฯ

เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร กรุณาอ่าน https://th.sfm.com/./banking

เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติม กรุณาอ่าน https://th.sfm.com/./faq-offshorecompany

โดยผู้จัดการบัญชีของคุณจะแจ้งให้คุณทราบถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการใดๆ ในทุกขั้นตอนเช่นเคย

ขั้นตอนที่ 5

การส่งแพ็คแกจบริษัท

ถึงตอนนี้ เมื่อบริการทั้งหมดดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับแพ็คเกจบริษัทของคุณ ซึ่งจะรวมถึงเอกสารบริษัททั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

 • จดหมายแนะนำของ SFM พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และความสัมพันธ์ในอนาคต
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
 • การบำรุงรักษาด้านเลขานุการของบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
 • ใบหุ้น
 • มติเกี่ยวกับการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการกระจายหุ้น

ในอนาคต ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ของคุณจะคอยให้บริการคุณเสมอ หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ นอกจากนี้ คุณจะได้รับข่าวสารในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประเทศที่คุณจัดตั้งบริษัท และข่าวสารจาก SFM โดยทั่วไป แน่นอนว่า คุณสามารถเลือกปิดรับการสื่อสารเหล่านี้ได้ทุกเวลา

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท (1 นาที 13 วินาที)
พร้อมไปต่อแล้วใช่หรือไม่?
Stars