dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

การจัดตั้งบริษัทเพื่อจุดประสงค์ในการสืบทอดมรดก

บุคคลที่มีรายได้สุทธิสูงซึ่งมีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุ้น พันธบัตร ผลงานศิลปะ อสังหาริมทรัพย์ เงินสด หรือผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนอื่นๆ คือผู้ที่เหมาะกับการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลดังกล่าววางแผนที่จะยกสินทรัพย์ใดๆ เหล่านี้ให้แก่บุตรหลาน คู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ

บริษัทนอกอาณาเขตมักใช้ในแผนการสืบทอดมรดก เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย และเพื่อประหยัดเวลาที่ต้องใช้ในการพิสูจน์พินัยกรรมได้เป็นอย่างมาก เช่น หากมีการใช้บริษัทนอกอาณาเขตเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเจ้าของบริษัทผู้ได้รับประโยชน์เสียชีวิตลง (ในกรณีที่เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย) บริษัทจะได้รับการโอนไปยังเจ้าของ/ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ตามพินัยกรรมของผู้ที่ล่วงลับ

นอกจากนี้ ยังสามารถจัดตั้งทรัสต์หรือมูลนิธิ เช่น ในปานามา ควบคู่กับบริษัทนอกอาณาเขตเพื่อถือครองหุ้นของบริษัทดังกล่าว ซึ่งทำให้ได้รับประโยชน์ด้านภาษีเพิ่มเติมในประเทศที่เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์อาศัยอยู่ วิธีนี้ยังช่วยให้กระบวนการเป็นไปโดยง่ายขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมรดกในกรณีที่ลูกค้าเสียชีวิต

ตัวอย่างเช่น สำหรับพลเมืองของสหราชอาณาจักรที่ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร บริษัทนอกอาณาเขตจะเหมาะสำหรับการถือครองอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ระหว่างประเทศของพวกเขา ในสหราชอาณาจักร ผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไม่ต้องเสียภาษีมรดกตามมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ของตน หากอสังหาริมทรัพยนั้นได้รับการถือครองในต่างประเทศ จึงเป็นประโยชน์ต่อทายาทของทรัพย์มรดกดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ บริษัทนอกอาณาเขตยังเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับในระดับสูง เนื่องจากเขตอำนาจนอกอาณาเขตหลายแห่งไม่มีบันทึกข้อมูลกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นสาธารณะ และยังสามารถก่อตั้งบริษัทนอกอาณาเขตโดยใช้ตัวแทนกรรมการบริษัทและ/ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่สามารถกระทำการแทนเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ได้ ดังนั้น ชื่อของเจ้าของจึงไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารการจัดตั้งบริษัท ซึ่งทำให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น

เมื่อบริษัทนอกอาณาเขตได้รับการก่อตั้งขึ้นแล้ว ก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารระหว่างประเทศในนามของบริษัทได้ และสามารถเพิ่มชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของบริษัทลงในบัญชีนี้ได้ หากพวกเขาเป็นทายาท และหากเป็นความประสงค์ของผู้เป็นบรรพบุรุษ จึงทำให้การควบคุมบัญชีธนาคารง่ายขึ้นเมื่อบรรพบุรุษได้เสียชีวิตลงและมีการโอนหุ้นของบริษัท

SFM ดำเนินการใน เขตอำนาจต่างๆ 15 แห่ง และเรามอบโอกาสในการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตให้แก่บริษัทต่างๆ ภายในเวลาที่รวดเร็วเพียง 24 ชั่วโมง และการเปิดบัญชีธนาคารระหว่างประเทศภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

SFM สามารถจัดการกระบวนการก่อตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมดให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ เรานำเสนอบริการครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมดของคุณได้ กรอกแบบฟอร์มการสั่งออนไลน์ในลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเริ่มกระบวนการได้แล้ววันนี้: สั่งเลย

 

จดทะเบียนบริษัทของคุณ

Stars