header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในวานูอาตู

societe offshore seychelles

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในวานูอาตู ภายใน 3-4 วัน.*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในวานูอาตูเหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

วานูอาตูมีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

โดยทั่วไป อนุญาตให้มีการแต่งตั้งตัวแทนสำหรับบริษัทระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการของวานูอาตูจะไม่อนุญาตให้มีการแต่งตั้งตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการจำกัดภายใต้ใบอนุญาตพิเศษ เช่น การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมทางการเงินที่ได้รับการควบคุมดูแลอื่นๆ


ลักษณะสำคัญของบริษัทในวานูอาตู:

ประเภทของบริษัท
บริษัทระหว่างประเทศ (International Company: IC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งวานูอาตู (Vanuatu Financial Services Commission)
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ใช่
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับไม่มีการยื่นเอกสารข้อมูลสาธารณะ หรือการเข้าถึงบันทึกข้อมูลสาธารณะของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในวานูอาตู
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน**
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
พระราชบัญญัติบริษัทระหว่างประเทศแห่งวานูอาตู (International companies Act of Vanuatu)
สกุลเงินมาตรฐาน
Vatu
เวลาในการจัดตั้ง
3 ถึง 4 วัน*
ความมั่นคง
วานูอาตูเป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีทำเลที่ตั้งเป็นเอกลักษณ์ วานูอาตูมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับการเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงได้ประโยชน์จากกรอบข้อบังคับด้านภาษีที่เป็นมิตร ซึ่งไม่มีการเก็บภาษีโดยตรงในประเทศ
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
GMT +11
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนจดทะเบียนมาตรฐาน: 10,000.00 ดอลลาร์
เรียกชำระขั้นต่ำ: 1 ดอลลาร์สหรัฐ
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนก็เพียงพอต่อการจัดตั้งบริษัท
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่ใช่

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาเอกสารที่ยังใช้งานได้ของกรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้น/ เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ทุกคน ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้อง/ รับรองนิติกรณ์เอกสาร การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ *** ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง สำเนาเอกสารประจำตัวระดับรองซึ่งได้รับการรับรอง ซึ่งมักจะเป็นสูติบัตร/ ใบขับขี่ บันทึกประวัติอาชญากรรมที่ได้รับการรับรองเมื่อไม่นานมานี้ (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารหากจำเป็น และหลักฐานที่อยู่ที่ได้รับการรับรองเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารหากจำเป็นจดทะเบียนบริษัทของคุณ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** หากบริษัทสมัครขอใบอนุญาตทางการเงิน ข้อกำหนดด้านบัญชีจะมีผลบังคับใช้
*** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร