dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในเซเชลส์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดำเนินงานอย่างไร?
 
 
เอกสาร
อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
 
การจดทะเบียน
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
 
บริการ
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
 
ชุดเอกสารบริษัท
รับชุดเอกสารบริษัทของคุณโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์
 
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในเซเชลส์
ข้อควรทราบ
เซเชลส์มีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

SFM คือตัวแทนซึ่งได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในเซเชลส์ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานในท้องถิ่น ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในราคาที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
หน่วยงานบริการด้านการเงิน (Financial Services Authority: FSA) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC ACT) ปี 2016
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
ความเป็นส่วนตัวได้รับการคุ้มครองในเซเชลส์ภายใต้มาตราที่ 20 ของรัฐธรรมนูญ
ข้อมูลที่สำนักงานตัวแทนจดทะเบียนบริษัทของเซเชลส์เก็บรักษาไว้ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดในการยื่นบัญชี
อย่างไรก็ตาม มาตรา 174 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC Act) ปี 2016 (ฉบับแก้ไข) กำหนดให้บริษัทเก็บรักษาบันทึกและเอกสารดังกล่าว (ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้
การเก็บภาษี
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในเซเชลส์ได้รับการยกเว้นภาษีและภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกรูปแบบในเซเชลส์
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย ตามแม่แบบของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
เซเชลส์มีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ชื่อและการก่อตั้งบริษัท/ การจดทะเบียนมักเสร็จสิ้นในวันเดียวกันหรือวันถัดไป)
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ทุนเรือนหุ้นมาตรฐานอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยโนตารี ทนายความ ธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตามที่ SFM ระบุ กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของคุณที่ SFM เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**


Seychelles Company video presentation


ข่าวสารของเขตอำนาจเซเชลส์


IMF: แนวโน้มทางการเงินปี 2017 ของเซเชลส์แข็งแกร่ง

15 December 2016
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2559 ในเซเชลส์คาดว่าจะแตะระดับ 4.5 เปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวในสัปดาห์นี้ซึ่งสะท้อนถึง "นักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่สดใส" และการขยายสินเชื่อไปยังภาคเอกชน [.. ]
อ่านต่อ

รายงานการทำธุรกิจปี 2015 - การปรับปรุงเล็กน้อยเมื่อเซเชลส์ไต่ขึ้นสองแห่ง

30 November 2014
เซเชลส์ได้รับการจัดอันดับที่ 85 จากทั้งหมด 189 รายการ [.. ]
อ่านต่อ
* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย


Stars