header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
ดำเนินงานอย่างไร?

ดำเนินงานอย่างไร?

อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
รับเอกสารบริษัทของคุณทางบริการไปรษณีย์พิเศษ
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในหมู่เกาะมาร์แชลล์
ข้อควรทราบ
หมู่เกาะมาร์แชลล์มีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในหมู่เกาะมาร์แชลล์อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ 100% และเป็นบริษัทจำกัด สามารถก่อตั้งได้โดยผู้ถือหุ้นรายเดียว ซึ่งอาจเป็นกรรมการคนเดียวของบริษัทได้ มีขั้นตอนการจดทะเบียนที่รวดเร็ว ไม่มีข้อกำหนดในการยื่นบัญชีหรือตรวจสอบบัญชี นอกจากนี้ รายชื่อกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่จะไม่อยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะใดๆ ด้วย สามารถแต่งตั้งตัวแทนกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นได้
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
ควบคุมดูแลโดยพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands Business Corporations Act: BCA) ซึ่งคล้ายกับกฎหมายบริษัทในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ไม่ใช่
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
บริษัทที่จดทะเบียนในสถานะบริษัทต่างประเทศไม่ต้องยื่นบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบ ขอคืนภาษีรายปี หรือยื่นบันทึกทางการเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทใดๆ
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่ ตามมาตรา 80 ของกฎหมายสมาคมหมู่เกาะมาร์แชลล์
การเก็บภาษี
ไม่เก็บภาษีผลกำไรนอกอาณาเขต
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
1 ถึง 2 วัน*
ความมั่นคง
หมู่เกาะมาร์แชลล์มีกฎระเบียบข้อบังคับด้านการคุ้มครองสินทรัพย์ที่ไว้วางใจได้
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
GMT +12
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนจดทะเบียนมาตรฐาน: 50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 500 หุ้นโดยไม่มีมูลค่าที่ตราไว้
เรียกชำระขั้นต่ำ: 1 ดอลลาร์สหรัฐ
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ใช่
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง/ รับรองนิติกรณ์เอกสาร การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และบิลค่าสาธารณูปโภคที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน** และต้องใช้แผนธุรกิจโดยย่อข่าวสารเขตอำนาจ


Essential Key Benefits of Incorporating in the Marshall Islands

9 December 2018
Located in the equatorial region of the Pacific Ocean, the Marshall Islands is an island nation, part of the Micronesia cluster. It is fully independent (which it achieved in 1979) but has an “associated state” status with the USA. [..]
อ่านต่อ
* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร