dismiss-alert
header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
ดำเนินงานอย่างไร?
 
 
เอกสาร
อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
 
การจดทะเบียน
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
 
บริการ
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
 
ชุดเอกสารบริษัท
รับชุดเอกสารบริษัทของคุณโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์
 
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในมอลตา
ข้อควรทราบ
มอลตาได้มีการพัฒนาครั้งสำคัญมากมายหลายครั้ง เพื่อก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นผู้เล่นระดับโลกในธุรกิจบริหารจัดการทุนข้ามเขตแดน มอลตามีการผสมผสานอย่างเป็นเอกลักษณ์ระหว่างกำลังแรงงานหลากหลายภาษาและระบบกฎหมายที่แข็งแกร่ง โดยเป็นคู่แข่งกับประเทศอย่างไอร์แลนด์และลักเซมเบิร์ก มอลตามีหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง MFSA ซึ่งมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ และประเทศนี้ก็ประสบความสำเร็จในการดึงดูดธุรกิจเกม การจดทะเบียนอากาศยานและเรือ ใบอนุญาตธนาคารสำหรับการออกบัตรเครดิต และการบริหารจัดการทุน
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทในมอลตาได้รับการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทในมอลตา (Malta Companies Act) ปี 1995 สำนักงานจดทะเบียนบริษัทของมอลตา (Maltese Registry of Companies) และคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งมอลตา (Malta Financial Services Authority) คือหน่วยงานกำกับดูแล
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะ โดยสามารถใช้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้าได้
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
มอลตารักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ต้องมีการยื่นบัญชีและภาษีทุกปี
การเก็บภาษี
อัตราภาษีนิติบุคคลตามจริงคือร้อยละ 5 แม้ว่าอัตราภาษีนิติบุคคลทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 35 แต่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับการชำระคืนร้อยละ 80 ของจำนวนดังกล่าว ทำให้อัตราสุดท้ายที่น่าดึงดูดใจอยู่ที่ร้อยละ 5
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ยูโร
เวลาในการจัดตั้ง
มอลตาร์มีสำนักงานจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้ง บริษัท ใช้เวลา 1 สัปดาห์
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มีความมั่นคงสูงและชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+1
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
มี ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 1,200 ยูโร ซึ่งก็คือเงินฝาก 240 ยูโรในบัญชี CIF
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยโนตารี ทนายความ ธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตามที่ SFM ระบุ กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของคุณที่ SFM เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาฉบับจริงหรือสำเนาที่ได้รับการรับรอง 1 ฉบับ (ออกให้ภายใน 3 เดือนล่าสุด) หนังสือรับรองจากธนาคารของคุณฉบับจริง หลักฐานที่มาของความร่ำรวยสุทธิ รวมถึงประวัติส่วนตัว (CV)**


Malta Company Formation


ข่าวสารเขตอำนาจ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย