dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
ดำเนินงานอย่างไร?
 
 
เอกสาร
อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
 
การจดทะเบียน
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
 
บริการ
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
 
ชุดเอกสารบริษัท
รับชุดเอกสารบริษัทของคุณโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์
 
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในลัตเวีย
ข้อควรทราบ
รูปแบบธุรกิจที่พบได้บ่อยที่สุดในลัตเวีย คือ บริษัทจำกัดแบบ limited liability company [SIA] ไม่มีภาษีเงินปันผลสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยในสหภาพยุโรป ส่วนผู้ที่ไม่ได้พำนักอาศัยในสหภาพยุโรปจะมีอัตราภาษีเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 15 เท่านั้น
ลักษณะสำคัญ
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทจำกัดแบบ Limited Liability Company
กฎหมายบริษัท
สำนักงานจดทะเบียนบริษัท (Registrar of Enterprises) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้กฎหมายการพาณิชย์ของลัตเวีย (Commercial Law of Latvia)
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เมื่อมีการจดทะเบียน ชื่อเจ้าหน้าที่บริษัททั้งหมดจะปรากฎอยู่ในเอกสารจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะ เราสามารถแต่งตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้า
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
ลัตเวียรักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ใช่
การเก็บภาษี
อัตราภาษีที่ต่ำมากในยุโรป (ร้อยละ 15) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 21 ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบบัญชี
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ยูโร
เวลาในการจัดตั้ง
ลัตเวียมีสำนักงานจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งบริษัทใช้เวลา 3 วัน
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+1
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ยกเว้นผู้ถือหุ้นจะเป็นนิติบุคคล ทุนเรือนหุ้นมาตรฐานอยู่ที่ 1,000 ยูโรสหรัฐ แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนก็เพียงพอต่อการจัดตั้งบริษัท
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยโนตารี ทนายความ ธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตามที่ SFM ระบุ กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของคุณที่ SFM เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน หนังสือรับรองจากธนาคารของคุณ (ทั้งหมดเป็นฉบับจริง) รวมทั้งแผนธุรกิจที่ได้รับการลงชื่อและประวัติส่วนตัว (CV)**


Latvia Offshore Company formation


ข่าวสารเขตอำนาจ


Low Taxation in the Heart of Europe – Introducing Latvia

4 March 2016
SFM consistently locates and offers new jurisdictions for company for[..]
อ่านต่อ
* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย


Stars