dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

การพำนักอาศัยในไซปรัส

ด้วยสภาพอากาศที่อบอุ่นและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี ไซปรัสจึงเป็นจุดหมายปลายทางในการใช้ชีวิตที่ผู้คนเสาะแสวงหากันมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ ประเทศนี้ยังมีสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เน้นในด้านธุรกิจและมีความปลอดภัย โดยมีโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงและข้อกำหนดด้านภาษีที่น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษ

1. การย้ายเข้ามายังไซปรัส

บุคคลที่ไม่ได้เป็นพลเมืองชาวยุโรปที่ต้องการใช้ชีวิตและทำงานในไซปรัส ต้องขอใบอนุญาตพำนักอาศัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตนเอง
ใบอนุญาต 2 ประเภทที่พบได้บ่อยที่สุด คือ ประเภท E และ F

ใบอนุญาตประเภท E

ใบอนุญาตประเภท E คือ ใบอนุญาตพำนักอาศัยซึ่งสงวนไว้สำหรับผู้ที่ได้รับการจ้างงานอย่างถาวรในไซปรัส และไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันภายในประเทศ
ชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในไซปรัสอยู่ในหมวดหมู่นี้เป็นส่วนใหญ่

สำหรับสถานะนี้ บริษัทต้องตรงตามหลักเกณฑ์บางประการ:
  • ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องเป็นชาวต่างชาติ
  • ต้องมีกรรมสิทธิ์หุ้นส่วนของต่างชาติอย่างน้อย 171,000 ยูโร
  • บริษัทต้องดำเนินกิจการจากสำนักงานที่แยกเป็นอิสระ ไม่ใช่ในที่พักอาศัยส่วนตัวหรือในบริษัทอื่น
ต้องมีการจ้างชาวต่างชาติในบริษัทดังกล่าวในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้จัดการระดับกลาง ผู้บริหาร หรือในการยืมตัวบุคลากรมาช่วยปฏิบัติงาน

สำหรับผู้บริหารระดับอาวุโสและระดับกลาง ใบอนุญาตประเภท E มีอายุ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้โดยไม่มีเงื่อนไข สำหรับลูกจ้างที่ได้รับการยืมตัวมาปฏิบัติงาน ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้สูงสุด 4 ปี 

มีใบอนุญาตสำหรับการกลับมารวมตัวกันของครอบครัวภายในกรอบการขอใบอนุญาตประเภท E ด้วย

ใบอนุญาตประเภท F

ผู้ใดก็ตามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในไซปรัสโดยไม่ต้องทำงาน สามารถสมัครขอใบอนุญาตพำนักอาศัยได้

ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2012 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีลงมติว่า ผู้ที่มีเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร และ 5,000 ยูโรต่อคนสำหรับผู้ที่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นโดยตรง สามารถขอใบอนุญาตประเภท F ได้ และได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยในไซปรัสเป็นการถาวร

ต้องมีการฝากเงินทุนไว้ในบัญชีธนาคารในไซปรัส และต้องอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี
สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนสามารถขอใบอนุญาตนี้ได้พร้อมกัน

แง่มุมที่แตกต่างกันของใบอนุญาตพำนักอาศัยประเภท E และ F

ใบอนุญาตแต่ละประเภทใช้ได้เป็นการถาวร อย่างไรก็ตาม สามารถยกเลิกใบอนุญาตได้ด้วยเหตุผลหลายประการ:
  • หากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถหาที่อยู่ในไซปรัสในปีที่ตามมาหลังจากได้รับใบอนุญาต ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในไซปรัสอยู่แล้ว
  • หากบุคคลดังกล่าวซื้อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ หรือไม่อยู่ในไซปรัสเป็นเวลา 2 ปี
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2012 เป็นต้นมา การเดินทางมายังไซปรัสอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบ 2 ปีก็เพียงพอที่จะทำให้ใบอนุญาตยังสามารถใช้งานได้

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 300,000 ยูโรจะช่วยเร่งกระบวนการขอใบอนุญาตพำนักอาศัย ในการดำเนินการดังกล่าว เพียงแค่เตรียมหลักฐานการชำระเงินอย่างน้อย 200,000 ยูโรของราคาเต็มของอสังหาริมทรัพย์

2. การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไซปรัส

แม้จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ตั้งแต่ปี 2008 มาจนถึงปัจจุบัน ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสกลับเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก

ราคาอสังหาริมทรัพย์ได้ลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ไซปรัสกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะในแง่ของคุณภาพชีวิตที่ดีแต่มีค่าครองชีพค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

เมื่อไซปรัสเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องสิทธิในการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์

ตามข้อกำหนดของกฎหมายนี้ พลเมือง บริษัท และนิติบุคคลของสหภาพยุโรปซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสมาชิก และมีสำนักงานใหญ่หรือธุรกิจหลักในประเทศสมาชิก สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี


บุคคลและบริษัทเหล่านี้มีสิทธิในการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์โดยไม่จำกัด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองยุโรปจึงสามารถซื้อหาอสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสได้ และสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอื่นๆ ทั้งหมดที่บังคับใช้กับชาวต่างชาติโดยการซื้อผ่านบริษัทไซปรัส (คือ โดยการจดทะเบียนบริษัทในไซปรัสและเป็นหุ้นส่วน)

ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของยุโรปทุกคน รวมถึงนิติบุคคลบริษัทที่ได้รับการรับรองในดินแดนอื่นที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป ต้องขอใบอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีเพื่อจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ในชื่อของตนในไซปรัส

3. SFM อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารของคุณทั้งหมด

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดตั้งบริษัทของคุณในไซปรัส SFM นำเสนอบริการดูแลจัดการกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตพำนักอาศัยของคุณ หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคุณ

ในการนี้ ให้คุณจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด แล้วเราจะดูแลงานเอกสาร ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ และคอยติดต่อกับหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตที่ต้องการ

ในกรณีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ SFM จะจัดการกระบวนการซื้อทั้งหมด ตั้งแต่การร่างสัญญาซื้อขายไปจนถึงการส่งมอบกุญแจ ในขอบเขตที่คุณมอบอำนาจให้เรากระทำการแทน

ตัวอย่างกรณีต่างๆ

ลูกค้า ใบอนุญาต บริการต่างๆ ของ SFM
ทำงานหรือจะทำงานในไซปรัส E ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับ SFM แล้ว SFM จะจัดการกระบวนการทั้งหมดจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต
ต้องการอยู่อาศัยในไซปรัสโดยไม่ทำงานที่นั่น F SFM จัดการงานเอกสารทั้งหมด รวมถึงการเปิดบัญชีกับธนาคารในไซปรัส และแนะนำให้ลูกค้าชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด
ต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสและใช้ชีวิตที่นั่นเป็นการถาวร F SFM ดูแลจัดการธรรมเนียมปฏิบัติทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และเริ่มต้นกระบวนการขอใบอนุญาตพำนักอาศัยประเภท F
ผู้ที่ไม่ได้เป็นพลเมืองยุโรปต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไซปรัสและย้ายไปอาศัยที่นั่น F SFM สามารถจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตในไซปรัสได้ โดยมีลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้น

หรือ

SFM ดูแลเรื่องการขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรีของไซปรัส ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรป

จากนั้น SFM จะจัดการกระบวนการต่างๆ ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์และขอใบอนุญาตประเภท F


หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตพำนักอาศัยในไซปรัส 
กรุณา ติดต่อเรา.Stars