header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
รับเอกสารบริษัทของคุณทางบริการไปรษณีย์พิเศษ
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในแคนาดา
ข้อควรทราบ
บริษัทในควิเบกคือองค์กรซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ และการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคในประเทศแคนาดา บริษัทจะได้ประโยชน์จากกฎเกณฑ์ด้านภาษีมากมายสำหรับการลงทุนใหม่ๆ มาตรการลดอัตราภาษีสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติ และการได้เข้าถึงตลาดอเมริกาเหนือ
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
Limited Company
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทแคนาดาได้รับการควบคุมดูแลภายใต้กฎหมายธุรกิจของรัฐบาลกลางในประเทศแคนาดา ซึ่งก็คือกฎหมายบริษัทของแคนาดา (Canada Business Corporations Act: CBCA) หรือภายใต้กฎหมายบริษัทส่วนภูมิภาค (Provincial Corporations Act) ใดๆ
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
เมื่อทำการจดทะเบียนบริษัท ชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะไม่ปรากฏในบันทึกทางราชการ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
แคนาดารักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ใช่
การเก็บภาษี
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทท้องถิ่นจะไม่ต้องชำระภาษีจากรายได้ของตนให้แคนาดา
กฎหมาย
กฎหมายบริษัทที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์แคนาดา
เวลาในการจัดตั้ง
10 วันทำงาน*
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นขั้นต่ำ: 1 ดอลลาร์แคนาดา
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค/ ใบแจ้งยอดธนาคาร (เพื่อใช้ยืนยันที่อยู่ มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ที่ได้รับการรับรอง จดหมายรับรองจากธนาคารฉบับจริง (มีอายุภายใน 3 เดือน)**

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร