dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
ดำเนินงานอย่างไร?
 
 
เอกสาร
อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
 
การจดทะเบียน
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
 
บริการ
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
 
ชุดเอกสารบริษัท
รับชุดเอกสารบริษัทของคุณโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์
 
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในวานูอาตู
ข้อควรทราบ
วานูอาตูมีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

โดยทั่วไป อนุญาตให้มีการแต่งตั้งตัวแทนสำหรับบริษัทระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการของวานูอาตูจะไม่อนุญาตให้มีการแต่งตั้งตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งดำเนินกิจกรรมที่ได้รับการจำกัดภายใต้ใบอนุญาตพิเศษ เช่น การจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย และกิจกรรมทางการเงินที่ได้รับการควบคุมดูแลอื่นๆ
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทระหว่างประเทศ (International Company: IC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
คณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งวานูอาตู (Vanuatu Financial Services Commission)
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ไม่ใช่
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
ไม่มีการยื่นเอกสารข้อมูลสาธารณะ หรือการเข้าถึงบันทึกข้อมูลสาธารณะของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในวานูอาตู
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน**
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
พระราชบัญญัติบริษัทระหว่างประเทศแห่งวานูอาตู (International companies Act of Vanuatu)
สกุลเงินมาตรฐาน
Vatu
เวลาในการจัดตั้ง
3 ถึง 4 วัน*
ความมั่นคง
วานูอาตูเป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีทำเลที่ตั้งเป็นเอกลักษณ์ วานูอาตูมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับการเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงได้ประโยชน์จากกรอบข้อบังคับด้านภาษีที่เป็นมิตร ซึ่งไม่มีการเก็บภาษีโดยตรงในประเทศ
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
GMT +11
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนจดทะเบียนมาตรฐาน: 10,000.00 ดอลลาร์
เรียกชำระขั้นต่ำ: 1 ดอลลาร์สหรัฐ
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คนก็เพียงพอต่อการจัดตั้งบริษัท
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่ใช่
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาเอกสารที่ยังใช้งานได้ของกรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้น/ เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ทุกคน ซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้อง/ รับรองนิติกรณ์เอกสาร การรับรองหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยโนตารี ทนายความ ธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตามที่ SFM ระบุ กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของคุณที่ SFM เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ *** ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง สำเนาเอกสารประจำตัวระดับรองซึ่งได้รับการรับรอง ซึ่งมักจะเป็นสูติบัตร/ ใบขับขี่ บันทึกประวัติอาชญากรรมที่ได้รับการรับรองเมื่อไม่นานมานี้ (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารหากจำเป็น และหลักฐานที่อยู่ที่ได้รับการรับรองเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารหากจำเป็น


Vanuatu offshore company formation


ข่าวสารเขตอำนาจ


Two new banks in SFM’s bank portfolio with the addition of CIBC First Caribbean International Bank and Pacific Private Bank.

9 October 2017
CIBC Bank of the British Virgin Islands and Pacific Private Bank of Vanuatu are both among the latest additions to the SFM bank portfolio after both banks confirmed their interest in servicing SFM clients.[..]
อ่านต่อ
* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** หากบริษัทสมัครขอใบอนุญาตทางการเงิน ข้อกำหนดด้านบัญชีจะมีผลบังคับใช้
*** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย


Stars