header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในเซนต์วินเซนต์

societe offshore seychelles

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในเซนต์วินเซนต์ ภายใน 2-3 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในเซนต์วินเซนต์ เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

เซนต์วินเซนต์มีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ไม่มีสนธิสัญญาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศอื่นใด ดังนั้น จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการค้าของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในเซนต์วินเซนต์กับหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น ยังไม่มีข้อกำหนดในเซนต์วินเซนต์เกี่ยวกับการยื่นกฎระเบียบของบริษัท หรือการเปิดเผยชื่อกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และตัวแทนต่อหน่วยงานด้านการเงินนอกอาณาเขต (Offshore Finance Authority) หรือบุคคลอื่นใด

ลักษณะสำคัญของบริษัทในเซนต์วินเซนต์:

กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศฉบับใหม่ (New International Business Companies Act) ปี 2007 และข้อบังคับสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศฉบับใหม่ (New International Business Companies Regulations) ปี 2008
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์รักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง ไม่มีการเปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่แก่นายทะเบียนเมื่อมีการจดทะเบียนบริษัท
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติกฎหมายด้านการเงิน การแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ ปี 2014 กำหนดให้บริษัทเก็บรักษาเอกสารดังกล่าว (ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
เซนต์วินเซนต์มีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจดทะเบียนบริษัทใช้เวลาประมาณ 24-36 ชั่วโมง
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: UTC/GMT-4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือนและได้รับการรับรองเอกสาร และหนังสือรับรองจากธนาคาร รวมทั้งแผนธุรกิจและประวัติส่วนตัว (CV)**จดทะเบียนบริษัทของคุณ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร