header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในเซนต์ลูเชีย

societe offshore st lucia

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในเซนต์ลูเชีย ภายใน 2-3 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในเซนต์ลูเชีย เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

เซนต์ลูเชียมีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

อุตสาหกรรมบริการด้านการเงินระหว่างประเทศของเซนต์ลูเซียได้เฟื่องฟูขึ้นจากการที่ประเทศต้องการวางรากฐานเศรษฐกิจให้มีความหลากหลาย ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ของโครงการริเริ่มลุ่มทะเลคาริบเบียนของสหรัฐอเมริกา (Caribbean Basin Initiative) เป็นสมาชิกของประชาคมและตลาดร่วมแคริบเบียน (Caribbean Community and Common Market: CARICOM) และองค์การรัฐแคริบเบียนตะวันออก (Organization of Eastern Caribbean States: OECS) เซนต์ลูเซียพร้อมแล้วสำหรับการขยายตัวและเติบโตอย่างเป็นรูปธรรม

ลักษณะสำคัญของบริษัทในเซนต์ลูเชีย:

กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Companies Act) ของเซนต์ลูเซียปี 1999 และข้อบังคับของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Companies Regulations) ปี 2000
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีการจดทะเบียนกับทางราชการ อย่างไรก็ตาม จะไม่ปรากฏชื่อของผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ มีเพียงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเซนต์ลูเซียรักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Companies Act) ช่วยเก็บรักษาข้อมูลของผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่เป็นความลับ
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศต้องเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) เพื่อสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินของบริษัท เอกสารเหล่านี้ต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในเซนต์ลูเซีย
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดทั้งสิ้นสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการนอกเขตอำนาจ และภาษีร้อยละ 1 สำหรับธุรกรรมในประเทศ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
เซนต์ลูเซียมีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจดทะเบียนบริษัทใช้เวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: UTC/GMT-4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
ภายใต้ประมวลกฎหมายและกฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาที่ได้รับการรับรองเอกสารซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน และหนังสือรับรองจากธนาคารของคุณ**จดทะเบียนบริษัทของคุณ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร