header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในเซเชลส์

societe offshore Ras Al Khaimah (RAK)

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในเซเชลส์ ภายใน 1-2 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในเซเชลส์ เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

SFM คือตัวแทนซึ่งได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในเซเชลส์ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานในท้องถิ่น ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในราคาที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด


ลักษณะสำคัญของบริษัทในเซเชลส์:

ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล หน่วยงานบริการด้านการเงิน (Financial Services Authority: FSA) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC ACT) ปี 2016
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ความเป็นส่วนตัวได้รับการคุ้มครองในเซเชลส์ภายใต้มาตราที่ 20 ของรัฐธรรมนูญ
ข้อมูลที่สำนักงานตัวแทนจดทะเบียนบริษัทของเซเชลส์เก็บรักษาไว้ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดในการยื่นบัญชี
อย่างไรก็ตาม มาตรา 174 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC Act) ปี 2016 (ฉบับแก้ไข) กำหนดให้บริษัทเก็บรักษาบันทึกและเอกสารดังกล่าว (ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ) เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีได้
การเก็บภาษี
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในเซเชลส์ได้รับการยกเว้นภาษีและภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกรูปแบบในเซเชลส์
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย ตามแม่แบบของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
เซเชลส์มีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (ชื่อและการก่อตั้งบริษัท/ การจดทะเบียนมักเสร็จสิ้นในวันเดียวกันหรือวันถัดไป)
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**วิดีโอนำเสนอบริษัทในเซเชลส์


จดทะเบียนบริษัทของคุณ

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร