dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

การจัดตั้งบริษัทเพื่ออารักขาอสังหาริมทรัพย์

การจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตสำหรับถือครองอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์จะตั้งอยู่ในประเทศใดก็ตาม ได้กลายเป็นสิ่งที่พบได้โดยทั่วไป นิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนนอกอาณาเขตซึ่งทำหน้าที่เป็นบริษัทที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศนั้น ทำให้เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ได้รับอัตราภาษีที่ดีขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ

หากอสังหาริมทรัพย์เป็นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) เช่น ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เซเชลส์ หรือเบลีซ และมีการใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อสร้างรายได้จากการเช่า บริษัทนอกอาณาเขตอาจสามารถลดระดับภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากรายได้ใดๆ ที่บังคับใช้ผ่านการวางโครงสร้างไฟแนนซ์ที่ถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ส่วนในเรื่องของกำไรจากเงินทุน ในกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ เมื่อบริษัทนอกอาณาเขตเป็นเจ้าของผู้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ รายได้ประเภทนี้อาจไม่ต้องเสียภาษี หรืออาจเสียภาษีน้อยลง ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจในอาณาเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่

นอกจากนี้ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบริษัทนอกอาณาเขตยังมีประสิทธิภาพมากกว่า และสามารถทำได้รวดเร็วกว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของบุคคล เนื่องจากการขายจะเป็นการโอนหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างง่ายๆ ธุรกรรมประเภทนี้ยังสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและอากรแสตมป์ให้แก่เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ด้วย

นอกจากนี้ จะไม่มีการเก็บภาษีมรดกหากบริษัทนอกอาณาเขตเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีของการโอนให้แก่ทายาท ในกรณีที่เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์เสียชีวิต สามารถหลีกเลี่ยงการพิสูจน์พินัยกรรมได้ ซึ่งหมายถึงการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ความเป็นส่วนตัวเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเลือกใช้บริษัทนอกอาณาเขตเพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากในเขตอำนาจนอกอาณาเขตหลายแห่งนั้น ไม่มีบันทึกข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัท และเพื่อให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับได้ดียิ่งขึ้น ยังสามารถจัดตั้งบริษัทเหล่านี้โดยใช้ตัวแทนกรรมการบริษัทและ/ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นที่สามารถกระทำการแทนเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ได้ ดังนั้น ชื่อของเจ้าของจึงไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารการจัดตั้งบริษัท

เมื่อบริษัทนอกอาณาเขตได้รับการจัดตั้งแล้ว ก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารระหว่างประเทศในนามของบริษัทได้ และบัญชีนี้สามารถใช้ในการรับค่าเช่าได้เมื่อมีความจำเป็น หรือรับธุรกรรมสุดท้ายเมื่อมีการขายอสังหาริมทรัพย์ในที่สุด นอกจากนี้ บัญชีนี้ยังสามารถใช้เพื่อบริหารจัดการค่าธรรมเนียมและการชำระเงินต่างๆ ให้แก่ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ใดๆ จึงช่วยให้เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้องใช้บัญชีส่วนตัวของตนเอง

SFM ดำเนินการใน เขตอำนาจต่างๆ 15 แห่ง และเรามอบโอกาสในการจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตให้แก่บริษัทต่างๆ ภายในเวลาที่รวดเร็วเพียง 24 ชั่วโมง และการเปิดบัญชีธนาคารระหว่างประเทศภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

SFM สามารถจัดการกระบวนการก่อตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมดให้คุณตั้งแต่ต้นจนจบ เรานำเสนอบริการครบวงจรที่สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารทั้งหมดของคุณได้ กรอกแบบฟอร์มการสั่งออนไลน์ในลิงก์ต่อไปนี้เพื่อเริ่มกระบวนการได้แล้ววันนี้: สั่งเลย

 

จดทะเบียนบริษัทของคุณ

Stars