header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในราสอัลไคมาห์

societe offshore Ras Al Khaimah (RAK)

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในราสอัลไคมาห์ ภายใน 1-2 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในราสอัลไคมาห์ เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

ราสอัลไคมาห์มีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

SFM คือตัวแทนซึ่งได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในราสอัลไคมาห์ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานในท้องถิ่น ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการในราคาที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

ลักษณะสำคัญของบริษัทในราสอัลไคมาห์:

ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลหน่วยงานด้านการลงทุนแห่งราสอัลไคมาห์ (RAK Investment Authority) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้กฎระเบียบเกี่ยวกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในศูนย์กลางบริษัทระหว่างประเทศแห่งราสอัลไคมาห์ (RAK ICC Business Companies Regulations) ปี 2016
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ ไม่มีการเปิดเผยชื่อเมื่อจัดตั้งบริษัท
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับราสอัลไคมาห์รักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งการคุ้มครองข้อมูลหรือสินทรัพย์อื่นๆ
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
กรรมสิทธิ์
อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ได้ 100% ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องมีหุ้นส่วนในประเทศ
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+4
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
กฎหมายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ บิลค่าสาธารณูปโภคหรือสัญญาเช่าที่ระบุถึงที่อยู่ในการพำนักอาศัยในปัจจุบัน หรือรายการเดินบัญชีธนาคารภายใน 3 เดือนล่าสุด**เขตอำนาจนอกอาณาเขตที่ดีที่สุดในโลกคือที่ใด?(3 นาที 55 วินาที)


จดทะเบียนบริษัทของคุณ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร