header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

เมษายน 2552 - AGEFI หนังสือพิมพ์ด้านการเงินชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์เขียนเกี่ยวกับ SFM

บริษัทนอกอาณาเขต หรือวิธีการจัดการสินทรัพย์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกกฎหมาย

 

agefi

 

แนวคิด

บริษัทนอกอาณาเขต คือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจที่มีภาษีเล็กน้อยหรือไม่มีภาษีเลย และมีข้อกำหนดด้านบัญชีที่จะต้องปฏิบัติตามเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเข้าหลักเกณฑ์หนึ่งในสองข้อนี้แล้ว เราก็สามารถพูดถึงศูนย์หรือเขตอำนาจนอกอาณาเขตได้ และบริษัทที่ได้รับการจัดตั้งในศูนย์เหล่านี้จะกลายเป็นบริษัท “นอกอาณาเขต” เขตอำนาจหลายแห่ง เช่น ไซปรัสและยิบรอลตาร์ ปัจจุบันได้รับการพิจารณาว่าเป็นศูนย์นอกอาณาเขต เพราะแม้ว่าจะมีการเก็บภาษี แต่อัตราก็ต่ำมาก และอาจสามารถเลี่ยงได้ด้วยซ้ำ ปัจจุบัน มีการระบุพื้นที่หลักของศูนย์นอกอาณาเขต 4 บริเวณทั่วโลก เริ่มจากพื้นที่ในเขตแคริบเบียนที่มีหมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เบลีซ ฯลฯ จากนั้นก็มีภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งรวมถึงเซเชลส์และมอริเชียส เนื่องจากเขตอำนาจเหล่านี้อยู่ใกล้กับทวีปนี้มากที่สุดตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ควรสังเกตว่าในปี 2551 เซเชลส์เป็นเขตอำนาจนอกอาณาเขตที่มีสถิติการจัดตั้งบริษัทมากที่สุดในโลก ดังนั้น จึงเป็นเขตอำนาจที่มีการเติบโตสูงสุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา สุดท้ายก็คือทวีปเอเชียที่มีหมู่เกาะคุก สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ ในปัจจุบัน บริษัทนอกอาณาเขตทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่หลัก 4 บริเวณนี้ และมีเขตอำนาจทั้งหมดประมาณ 50 แห่ง

หลักเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการเลือกเขตอำนาจนอกอาณาเขต

มีหลักเกณฑ์หลายข้อที่อาจนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทในเขตอำนาจหนึ่งแทนที่จะเป็นอีกที่หนึ่ง อย่างแรก เขตอำนาจดังกล่าวต้องมีความมั่นคงทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับ อย่างที่สอง เขตอำนาจต้องมีชื่อเสียงที่ดี (สำคัญต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการเปิดบัญชีธนาคาร) นอกจากนี้ ยังต้องมีทรัพยากรด้านการสื่อสารที่ดีด้วย คุณจะไม่มีวันพิจารณาทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับบริษัทที่มีปัญหาด้านโทรคมนาคม กฎหมายบริษัทที่บังคับใช้ต้องเป็นที่ยอมรับเช่นกัน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็เป็นปัจจัยอีกข้อหนึ่ง เขตอำนาจบางแห่งมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในแต่ละปี ในขณะที่เขตอำนาจอื่นๆ รับประกันค่าธรรมเนียมเดิมตลอดชีพ ข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าปัจจัยอื่นๆ คือ การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณเรื่องใดบ้างที่อาจได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณชน? เมื่อเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว ลิสต์ของเขตอำนาจในการจดทะเบียนบริษัทที่ยอมรับได้ก็จะเหลือเพียง 20 แห่ง

บริษัทนอกอาณาเขตและความชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทนอกอาณาเขตส่วนใหญ่ถูกใช้ในกรอบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ เมื่อพูดถึงกรอบของกฎหมาย ข้าพเจ้าหมายถึงนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินหรือการวางแผนมรดกซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทรัสต์และมูลนิธิซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายในตัวของมันเอง ตัวอย่างเช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัสต์และผลประโยชน์ด้านภาษีซึ่งได้รับการยอมรับในประเทศอังกฤษ ซึ่งกดดันเขตอำนาจนอกอาณาเขตเป็นอย่างมาก ก็ได้รับการยอมรับในประเทศอื่นๆ หลายประเทศเช่นกัน (ยกเว้นสวิตเซอร์แลนด์) กระบวนการนี้อนุญาตให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ของบัญชีธนาคารหรือสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดให้แก่ทรัสต์ บุคคลดังกล่าวจะกำหนดว่า ใครควรมีสิทธิในสินทรัพย์เหล่านี้ และบุคคลดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ได้อีกต่อไป โดยขึ้นอยู่กับประเภทของทรัสต์ ชื่อ ‘ทรัสต์’ ก็บ่งบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่า นี่เป็นวิธีที่ความเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทรัสตีซึ่งเป็นผู้ที่จัดการเงินนั้นมีอำนาจควบคุม (เกือบ) ทั้งหมด และเนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นของคุณตามกฎหมายอีกต่อไปแล้ว คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเงินก้อนนั้นอีกต่อไป โดยทั่วไป ทรัสต์จะมีบริษัทนอกอาณาเขตไว้ถือครองสินทรัพย์ ซึ่งทรัสต์ก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ ในกรณีของเรา บริการหลายอย่างเกี่ยวข้องกับคำขอเรื่องการวางแผนมรดก หรือการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน นอกจากนั้นก็จะมีบริษัทนอกอาณาเขตหลายแห่งในกรอบของกองทุนบริหารความเสี่ยง (hedge funds) ที่ต้องการทำกิจกรรมต่างๆ ของตนในตำแหน่งที่ตั้งที่ได้เปรียบทางการเงิน ดังนั้น กระบวนการที่เราดำเนินการจึงถูกต้องตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับ สุดท้าย สามารถจัดตั้งบริษัทนอกอาณาเขตซึ่งมีสาขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของสาขาดังกล่าวจะต่ำกว่าของบริษัทจำกัดมาก ในขณะที่สาขาให้ผลประโยชน์ได้เท่าๆ กัน และเช่นเคย ตัวเลือกนี้ทำให้บริษัทยังคงถูกต้องตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กัน

ความกดดันในปัจจุบันและความเสี่ยงต่างๆ

แม้ว่าบริษัทเหล่านี้จะถูกต้องตามกฎหมายในกรณีเฉพาะต่างๆ แต่แรงกดดันส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ย้อนแย้ง คือ ในทางปฏิบัติ บ่อยครั้งมากที่บริษัทเหล่านี้มาจากประเทศอย่างสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่พักหลบภาษีที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยสหราชอาณาจักรน่าจะเป็นประเทศที่อนุญาตให้มีการหลบหลีกภาษีเป็นจำนวนมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นผลมาจากทรัสต์ของอังกฤษ ผลประโยชน์จากการไม่ตั้งภูมิลำเนาและจากการพำนักอาศัย และหมู่เกาะแชนเนล อย่างไรก็ดี เราคิดว่ามีความจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริง นอกจากนี้ ยังมีแง่มุมที่ถูกต้องตามกฎหมายในแรงกดดันที่เขตอำนาจนอกอาณาเขตต้องเผชิญในปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมานี้ นายธนาคารและผู้จัดการสินทรัพย์หลายรายได้ใช้ศูนย์นอกอาณาเขตเหล่านี้เพื่อรับค่าส่วนแบ่งจากเครื่องมือทางการเงินที่ล้มละลายโดยเฉพาะ ซึ่งมีความชัดเจนว่า หากผู้จัดการได้รับค่าส่วนแบ่งจากการจำหน่ายกองทุนบริหารความเสี่ยงที่ภายหลังได้ล้มละลายไป ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการยกระดับการควบคุมเขตอำนาจเหล่านี้ แน่นอนว่า หากศูนย์ที่ใช้เป็นศูนย์ที่ประเทศ G20 ไม่ได้รับประโยชน์ พวกเขาจะเพิ่มแรงกดดันที่มีต่อเขตอำนาจเหล่านี้ และวิกฤตในปัจจุบันก็ทำให้พวกเขาสามารถโน้มน้าวความคิดเห็นของประชาชนได้ง่ายขึ้น สุดท้ายแล้ว แม้จะมีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่เบื้องหลังมาตรการเหล่านี้ แต่มาตรการก็มักได้รับการกระตุ้นโดยโอกาสในการทำกำไรมากกว่า และถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น ก็ยังมีศูนย์นอกอาณาเขตอยู่เสมอ และน่าจะมีอยู่ตลอดไป ถึงแม้ว่าบางแห่งจะปิดตัวลง แห่งอื่นๆ ก็จะเปิดขึ้น ข้าพเจ้านึกถึงหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเป็นพิเศษ โดยที่นี่เป็นศูนย์นอกอาณาเขตที่มีชื่อเสียงที่สุดและถูกใช้มากที่สุดมาเป็นเวลาช้านาน และเนื่องจากถูกกดดัน จึงต้องลงนามในข้อตกลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านภาษีกับรัฐบาลหลายแห่ง รวมถึงสหราชอาณาจักรในปี 2551 ด้วย ผลที่ตามมาก็คือ แผนที่ของศูนย์นอกอาณาเขตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และกำลังค่อยๆ เคลื่อนตัวไปยังตะวันออกกลางและเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีแรงกดดันน้อยกว่าด้วยขนาดที่ใหญ่และความสำคัญที่มีต่อโลกธุรกิจ อันที่จริงแล้ว มีแรงกดดันต่อศูนย์ต่างๆ ในแถบแคริบเบียนมากจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวต้องย้ายไปยังศูนย์อื่นๆ ส่วนในแง่ของการคว่ำบาตรในบริบทของวิกฤตในปัจจุบันนั้น ยังไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนในขณะนี้ แต่ทุกอย่างชี้ว่าการเก็บภาษีการโอนไปยังที่พักหลบภาษีเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการคว่ำบาตร ในแง่มุมนี้เองที่สภาสหพันธ์ (Federal Council) ได้ผ่อนปรนความเข้มงวดในเรื่องของความลับด้านการธนาคาร เนื่องจากการเก็บภาษีการโอนไปยังสมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) ทั้งหมดจะเป็นผลเสียอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมของประเทศ

ก่อนหน้า กลับไปยังลิสต์ ถัดไป