header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
ดำเนินงานอย่างไร?

ดำเนินงานอย่างไร?

อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
รับเอกสารบริษัทของคุณทางบริการไปรษณีย์พิเศษ
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในเนวิส
ข้อควรทราบ
เนวิสมีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

เซนต์คิตส์และเนวิสมอบโอกาสในการได้รับสัญชาติผ่านโปรแกรมรับสัญชาติโดยการลงทุน และสิทธิในการพำนักอาศัยผ่านโปรแกรมรับสัญชาติโดยการพำนักอาศัย เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับหนังสือเดินทางของเซนต์คิตส์และเนวิส จะไม่มีข้อจำกัดในการถือสองสัญชาติ และไม่มีข้อกำหนดด้านภาษีใดๆ สำหรับบุคคลที่ได้สิทธิในการพำนักอาศัยในประเทศ
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทนอกอาณาเขตที่ได้รับการยกเว้น (Nevis Business Corporation Ordinance หรือ NBCO)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
คณะกรรมการกำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน (Financial Services Regulatory Commission: FSRC) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทนอกอาณาเขตที่ได้รับการยกเว้นได้รับการควบคุมดูแลภายใต้บัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ (Business Corporation Ordinance) ปี 1984
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ
เนวิสรักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีการยื่นบัญชีหรือข้อกำหนดด้านการรายงาน
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 103 ของบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแห่งเนวิส (NBCO) ปี 2017 บริษัทควรเก็บรักษาสมุดและบันทึกข้อมูลที่อธิบายถึงธุรกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถแสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินได้
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
1 ถึง 2 วัน
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มีความมั่นคงสูงและชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-4
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ รวมทั้งใบรับรองการพำนักอาศัยฉบับจริงที่ได้รับการรับรองเอกสารซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ประวัติส่วนตัว (CV) จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (จดหมายรับรองจากธนาคาร + จดหมายรับรองด้านอาชีพ) และบันทึกคำให้การด้านอาญาที่ได้รับการลงชื่อ**ข่าวสารเขตอำนาจ


* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร