header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในยิบรอลตาร์

societe offshore gibraltar

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในยิบรอลตาร์ใน 1 สัปดาห์* *
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในยิบรอลตาร์ เหมาะสำหรับ:ข้อควรทราบ

ยิบรอลตาร์ไม่มีภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สิน ภาษีทรัพย์สิน ภาษีการขาย ภาษีมรดก หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทต่างประเทศสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากระบบนอกอาณาเขตมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นคือ ไม่มีการเสียภาษีเงินปันผล ดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่บุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศ ดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศ และเงินปันผลระหว่างบริษัทในยิบรอลตาร์: รายละเอียดเพิ่มเติม


ลักษณะสำคัญของบริษัทในยิบรอลตาร์:

ประเภทของบริษัท
บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลบริษัทในยิบรอลตาร์ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้บัญญัติว่าด้วยบริษัทในยิบรอลตาร์ (Gibraltar Companies Ordinance) ปี 1930 โดยมีคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งยิบรอลตาร์ (Gibraltar Financial Services Commission) เป็นหน่วยงานกำกับดูแล
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะ โดยสามารถใช้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้าได้
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ต้องมีการยื่นบัญชีและภาษีทุกปี
การเก็บภาษี
อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011 อัตรานี้จะเรียกเก็บจากผลกำไรของบริษัทซึ่งได้รับมาหรือเกิดขึ้นในยิบรอลตาร์
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ปอนด์สเตอร์ลิง
เวลาในการจัดตั้ง
ยิบรอลตาร์มีสำนักงานจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งบริษัทใช้เวลา 1 สัปดาห์
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มีความมั่นคงสูงและชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+1
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาฉบับจริงหรือฉบับรับรอง 2 ฉบับแยกกัน (ออกภายใน 3 เดือนล่าสุด) หนังสือรับรองด้านอาชีพฉบับจริง (จากนิติกร สมุหบัญชี เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร หรือธนาคาร) หนังสือรับรองด้านการเงินฉบับจริง (จากธนาคาร สมุหบัญชี) รวมทั้งแผนธุรกิจที่ได้รับการลงชื่อและประวัติส่วนตัว (CV)**จดทะเบียนบริษัทของคุณ

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร