dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
ดำเนินงานอย่างไร?
 
 
เอกสาร
อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
 
การจดทะเบียน
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
 
บริการ
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
 
ชุดเอกสารบริษัท
รับชุดเอกสารบริษัทของคุณโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์
 
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในยิบรอลตาร์
ข้อควรทราบ
ยิบรอลตาร์ไม่มีภาษีกำไรจากการขายทรัพย์สิน ภาษีทรัพย์สิน ภาษีการขาย ภาษีมรดก หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริษัทต่างประเทศสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากระบบนอกอาณาเขตมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นคือ ไม่มีการเสียภาษีเงินปันผล ดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่บุคคลที่มีถิ่นพำนักในประเทศ ดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่บุคคลที่ไม่มีถิ่นพำนักในประเทศ และเงินปันผลระหว่างบริษัทในยิบรอลตาร์: รายละเอียดเพิ่มเติม
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทเอกชนจำกัดโดยหุ้น
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทในยิบรอลตาร์ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้บัญญัติว่าด้วยบริษัทในยิบรอลตาร์ (Gibraltar Companies Ordinance) ปี 1930 โดยมีคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งยิบรอลตาร์ (Gibraltar Financial Services Commission) เป็นหน่วยงานกำกับดูแล
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะ โดยสามารถใช้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้าได้
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ต้องมีการยื่นบัญชีและภาษีทุกปี
การเก็บภาษี
อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2011 อัตรานี้จะเรียกเก็บจากผลกำไรของบริษัทซึ่งได้รับมาหรือเกิดขึ้นในยิบรอลตาร์
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ปอนด์สเตอร์ลิง
เวลาในการจัดตั้ง
ยิบรอลตาร์มีสำนักงานจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งบริษัทใช้เวลา 1 สัปดาห์
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มีความมั่นคงสูงและชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT+1
ต้องมีเลขานุการ
ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ทุนเรือนหุ้นมาตรฐานอยู่ที่ 2,000 ปอนด์สหรัฐ แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของคุณได้
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการรับรองของคุณ การรับรองหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยโนตารี ทนายความ ธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตามที่ SFM ระบุ กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของคุณที่ SFM เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ใบรับรองภูมิลำเนาฉบับจริงหรือฉบับรับรอง 2 ฉบับแยกกัน (ออกภายใน 3 เดือนล่าสุด) หนังสือรับรองด้านอาชีพฉบับจริง (จากนิติกร สมุหบัญชี เจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร หรือธนาคาร) หนังสือรับรองด้านการเงินฉบับจริง (จากธนาคาร สมุหบัญชี) รวมทั้งแผนธุรกิจที่ได้รับการลงชื่อและประวัติส่วนตัว (CV)**


Gibraltar Offshore Company Formation


ข่าวสารเขตอำนาจ


Gibraltar Companies House Goes Online

8 September 2015
Gibraltar's company registry has concluded its internal changes and is now able to work al[..]
อ่านต่อ

Gibraltar to Streamline Financial Services Legislation

11 February 2015
Gibraltar has announced that it is to begin an overhaul of its financial [..]
อ่านต่อ
* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย


Stars