dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

การจดทะเบียนบริษัทของคุณ

SFM สามารถจดทะเบียนบริษัทของคุณ อย่างรวดเร็ว และในราคาที่ ดีที่สุด ในเขตอำนาจดังต่อไปนี้ โดยดำเนินการผ่านสำนักงานของเรา:

ประเทศที่คุณสามารถจัดตั้งบริษัทของคุณได้


การบริหารจัดการบริษัทของคุณเต็มรูปแบบ

SFM ไม่เพียงแค่จดทะเบียนบริษัทของคุณเท่านั้น แต่ยังให้บริการอย่างครบวงจร เราจัดการได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจไปจนถึงบัตรเติมเงินของบริษัทผู้จัดการบัญชีของเราล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการบริษัท และจะคอยให้บริการคุณตลอดทั้งปีเพื่อ:  

 • รักษาสถานะทางกฎหมายที่ดีของบริษัทตามกฎหมายของรัฐที่ทำการจดทะเบียนบริษัท
 • เพิ่มหรือลบผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
 • จัดเตรียมการลงชื่อในสัญญาในนามของบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัทของคุณ
 • ช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัท
 • จัดทำเอกสารบริษัทเพิ่มเติม (ใบรับรองการดำรงตำแหน่ง ใบรับรองสถานะธุรกิจ ฯลฯ) ตามที่คุณขอในโอกาสต่างๆ
 • ยุบบริษัท
 • เพิ่ม/ ลดทุนบริษัทของคุณ
 • โอนบริษัทจากตัวแทนอื่น
 • ตอบคำถามทั่วไปทั้งหมดของคุณ
นอกจากนี้ ในขอบเขตความสามารถในการบริหารจัดการของเรา เรายังสามารถมอบบันทึกผู้ถือหุ้น กรรมการ และเลขานุการของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดให้คุณได้หากคุณต้องการ เพราะเราปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกบริษัทที่เราจัดการอยู่เสมอ

ดูได้ชัดเจนที่สุดบนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อป หรือปัด/ เลื่อนตารางเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาดูบนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปหรือแท็บเล็ตเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบเขตบริการ

ประเทศ
การยืนยัน/ การตรวจสอบ/ การจองชื่อบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะ
ข้อแนะนำและการช่วยเหลือด้านการเก็บเอกสารลูกค้า
การเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทและการยื่นคำขอกับนายทะเบียนจดทะเบียนบริษัท
การยื่นเอกสารส่งคืน (ทะเบียน การนัดหมาย)
การจัดเตรียมที่อยู่จดทะเบียนโดยตัวแทนในท้องถิ่นจนกว่าจะถึงวันต่ออายุครั้งถัดไป
เลขานุการบริษัท
แองกวิลลา
บาฮามาส
เบลีซ
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
แคนาดา(ควิเบก)
หมู่เกาะเคย์แมน
ไซปรัส
เดลาแวร์
ฟลอริดา
ยิบรอลตาร์
ฮ่องกง
ลัตเวีย
เซนต์ลูเชีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มอริเชียส
เนวิส
ปานามา
ราสอัลไคมาห์
ซามัว
เซเชลส์
สิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร - อังกฤษ
วานูอาตู
เซนต์วินเซนต์

เอกสารบริษัท

ประเทศ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ข้อความคัดลอกจากสำนักทะเบียนที่ได้รับการรับรอง
ใบรับรองอื่นๆ (ผู้ถือหุ้น ที่อยู่จดทะเบียน ฯลฯ)
การประชุมหรือข้อบังคับขององค์กร
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กฎข้อบังคับ ฯลฯ (ตามความเหมาะสม)
การนัดหมาย
รายงานการประชุมฉบับแรก
รายงานการประชุม/ มติเพิ่มเติม
ทะเบียนบริษัท
การประกาศความยินยอมโดยกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ใบรับรองสถานะธุรกิจ
ใบรับรองการดำรงตำแหน่ง
ใบหุ้น
การประกาศความไว้วางใจ (ถ้ามี)
การแปลเอกสารสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับเอกสารบางฉบับ/ บางภาษาเท่านั้น)
แองกวิลลา
บาฮามาส
เบลีซ
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
แคนาดา(ควิเบก)
หมู่เกาะเคย์แมน
ไซปรัส
เดลาแวร์
ฟลอริดา
ยิบรอลตาร์
ฮ่องกง
ลัตเวีย
เซนต์ลูเชีย
หมู่เกาะมาร์แชลล์
มอริเชียส
เนวิส
ปานามา
ราสอัลไคมาห์
ซามัว
เซเชลส์
สิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์
สหราชอาณาจักร - อังกฤษ
วานูอาตู
เซนต์วินเซนต์

บริการช่วยเหลือด้านบัญชีธนาคาร

 • การประเมินโปรไฟล์
 • การตรวจสอบทางเลือกกับลูกค้า
 • ภาพรวมข้อกำหนดของธนาคารและเอกสารระบุตัวตน
 • การตรวจสอบล่วงหน้า (ถ้าสามารถทำได้กับธนาคารที่เลือก)
 • การเตรียมแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงในภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ด้วย
 • การจัดการประชุมสดหรือการประชุมทางวิดีโอระหว่างธนาคารกับลูกค้า (ถ้าสามารถทำได้กับธนาคารที่เลือก)
 • ยื่นคำขอในการสมัครทั้งหมดและติดตามผลการสมัครที่รอดำเนินการ
 • การประสานงานการสื่อสารระหว่างธนาคารกับลูกค้าในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติม

จดทะเบียนบริษัทของคุณ

Stars