header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

การจดทะเบียนบริษัทของคุณ

SFM สามารถจดทะเบียนบริษัทของคุณ อย่างรวดเร็ว และในราคาที่ ดีที่สุด ในเขตอำนาจดังต่อไปนี้ โดยดำเนินการผ่านสำนักงานของเรา:

การบริหารจัดการบริษัทของคุณเต็มรูปแบบ

SFM ไม่เพียงแค่จดทะเบียนบริษัทของคุณเท่านั้น แต่ยังให้บริการอย่างครบวงจร เราจัดการได้ทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจไปจนถึงบัตรเติมเงินของบริษัทผู้จัดการบัญชีของเราล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการบริษัท และจะคอยให้บริการคุณตลอดทั้งปีเพื่อ:  

  • ตอบคำถามทั่วไปทั้งหมดของคุณ
  • เพิ่มหรือลบผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
  • จัดเตรียมการลงชื่อในสัญญาในนามของบริษัท
  • เปลี่ยนชื่อบริษัทของคุณ
  • ช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัท
  • จัดทำเอกสารบริษัทเพิ่มเติม (ใบรับรองการดำรงตำแหน่ง ใบรับรองสถานะธุรกิจ ฯลฯ) ตามที่คุณขอในโอกาสต่างๆ
  • ยุบบริษัท
  • เพิ่ม/ ลดทุนบริษัทของคุณ
  • โอนบริษัทจากตัวแทนอื่น
นอกจากนี้ ในขอบเขตความสามารถในการบริหารจัดการของเรา เรายังสามารถมอบบันทึกผู้ถือหุ้น กรรมการ และเลขานุการของบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดให้คุณได้หากคุณต้องการ เพราะเราปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้กับทุกบริษัทที่เราจัดการอยู่เสมอ

ดูได้ชัดเจนที่สุดบนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อป หรือปัด/ เลื่อนตารางเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาดูบนเบราว์เซอร์เดสก์ท็อปหรือแท็บเล็ตเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบเขตบริการ

ประเทศ
การยืนยัน/ การตรวจสอบ/ การจองชื่อบริษัท
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการลูกค้าโดยเฉพาะ
ความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านการรวบรวมเอกสารข้อมูลลูกค้า
การเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัทและการยื่นคำขอกับนายทะเบียนจดทะเบียนบริษัท
การยื่นเอกสารส่งคืน (ทะเบียน การนัดหมาย)
การจัดเตรียมที่อยู่จดทะเบียนโดยตัวแทนในท้องถิ่นจนกว่าจะถึงวันต่ออายุครั้งถัดไป
เลขานุการบริษัท
แองกวิลลา
บาฮามาส
เบลีซ
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
แคนาดา
ไซปรัส
หมู่เกาะเคย์แมน
เดลาแวร์
ฟลอริดา
ยิบรอลตาร์
ฮ่องกง
ลัตเวีย
เซนต์ลูเชีย
มอลตา
หมู่เกาะมาร์แชลล์
เนวิส
มอริเชียส
ปานามา
ราสอัลไคมาห์
ซามัว
เซเชลส์
สิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์
วานูอาตู
เซนต์วินเซนต์

เอกสารบริษัท

ประเทศ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ข้อความคัดลอกจากสำนักทะเบียนที่ได้รับการรับรอง
ใบรับรองอื่นๆ (ผู้ถือหุ้น ที่อยู่จดทะเบียน ฯลฯ)
การประชุมหรือข้อบังคับขององค์กร
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กฎข้อบังคับ ฯลฯ (ตามความเหมาะสม)
การนัดหมาย
รายงานการประชุมฉบับแรก
รายงานการประชุม/ มติเพิ่มเติม
ทะเบียนบริษัท
การประกาศความยินยอมโดยกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
ใบรับรองสถานะธุรกิจ
ใบรับรองการดำรงตำแหน่ง
ใบหุ้น
การประกาศความไว้วางใจ (ถ้ามี)
การแปลเอกสารสำคัญเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับเอกสารบางฉบับ/ บางภาษาเท่านั้น)
แองกวิลลา
บาฮามาส
เบลีซ
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
แคนาดา
ไซปรัส
หมู่เกาะเคย์แมน
เดลาแวร์
ฟลอริดา
ยิบรอลตาร์
ฮ่องกง
ลัตเวีย
เซนต์ลูเชีย
มอลตา
หมู่เกาะมาร์แชลล์
เนวิส
มอริเชียส
ปานามา
ราสอัลไคมาห์
ซามัว
เซเชลส์
สิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์
วานูอาตู
เซนต์วินเซนต์

บริการช่วยเหลือด้านบัญชีธนาคาร

ประเทศ
การประเมินโปรไฟล์
การตรวจสอบทางเลือกกับลูกค้า
ภาพรวมข้อกำหนดของธนาคารและข้อมูลลูกค้า
การตรวจสอบล่วงหน้า (ถ้าสามารถทำได้กับธนาคารที่เลือก)
การเตรียมแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงในภาษาท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) ด้วย
การจัดการประชุมสดหรือการประชุมทางวิดีโอระหว่างธนาคารกับลูกค้า (ถ้าสามารถทำได้กับธนาคารที่เลือก)
ยื่นคำขอในการสมัครทั้งหมดและติดตามผลการสมัครที่รอดำเนินการ
การประสานงานการสื่อสารระหว่างธนาคารกับลูกค้าในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติม
แองกวิลลา
บาฮามาส
เบลีซ
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
แคนาดา
ไซปรัส
หมู่เกาะเคย์แมน
เดลาแวร์
ฟลอริดา
ยิบรอลตาร์
ฮ่องกง
ลัตเวีย
เซนต์ลูเชีย
มอลตา
หมู่เกาะมาร์แชลล์
เนวิส
มอริเชียส
ปานามา
ราสอัลไคมาห์
ซามัว
เซเชลส์
สิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์
วานูอาตู
เซนต์วินเซนต์

จดทะเบียนบริษัทของคุณ