dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

การขอใบอนุญาตแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเอสโตเนีย

 Estonian Cryptocurrency Exchange

ทำไมจึงต้องเป็นเอสโตเนีย?

มีเหตุผลบางประการที่ควรเลือกเอสโตเนียเป็นจุดหมายปลายทางในการจดทะเบียนใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลของคุณ

ค่าใช้จ่าย: เอสโตเนียนำเสนอทางออกที่คุ้มค่าที่สุดทางหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือสหรัฐอเมริกามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าถึง 3-4 เท่า

ระยะเวลา: การจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 45 วัน ประเทศอื่นๆ ในรายการด้านบนจะใช้เวลาอยู่ในช่วง 3-8 เดือนโดยเฉลี่ย

กฎหมาย: ใบอนุญาตออกให้โดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเอสโตเนีย (Estonian Financial Intelligence Unit: FIU) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของตำรวจเอสโตเนียและคณะกรรมการป้องกันชายแดน (Estonian Police and Border Guard Board) FIU เป็นที่รู้จักกันดีในระดับสากลในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล

ผู้พำนักในระบบอิเล็กทรอนิกส์และชื่อเสียง: เอสโตเนียเปิดรับผู้ประกอบการจากทั่วโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วสูงสุดในแง่กระบวนการทำให้เป็นดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะทำธุรกิจในเอสโตเนียสามารถสมัครบัตรผู้พำนักในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐทั้งหมด และทำให้การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ภาษี: ไม่มีภาษีกำไรในเอสโตเนีย โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างต่อเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบอนุญาต

มีใบอนุญาตกิจกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล 2 ประเภทที่สามารถสมัครได้ในเอสโตเนีย
อย่างแรก คือ การเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนไปเป็นสกุลเงินทั่วไป และแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วไปเป็นสกุลเงินเสมือน
อย่างที่สอง คือ การเป็นผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์สกุลเงินเสมือน

ใบอนุญาตทั้งสองมีกรอบทางด้านกฎหมาย การดำเนินงาน และภาษีที่เหมือนกัน
ใบอนุญาตดำเนินงานออกให้โดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเอสโตเนีย (Estonian Financial Intelligence Unit: FIU) การสมัครใบอนุญาตดังกล่าวจะได้รับการดำเนินการโดย FIU ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร หากสมัครร่วมกัน จะต้องยื่นเรื่องสมัครทั้งสองใบ และจะมีการออกใบอนุญาตให้สองใบแยกกันต่างหาก

ขั้นแรกในการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จในอนาคตคือการขอใบอนุญาต

ข้อกำหนดด้านกฎหมายมีอะไรบ้าง?

โปรดทราบว่า บริษัทจะได้รับการจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนเทียบเท่ากับ 2500 ยูโร อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อกำหนดให้ชำระเงินทุนส่วนนี้ในระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทสามารถชำระเพียง 1 ยูโรได้ในเชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ดี เงินจำนวน 2500 ยูโรจะแสดงถึงความรับผิดของผู้ถือหุ้นของบริษัท และต้องได้รับการชำระให้กับบริษัทใน 2 กรณีดังต่อไปนี้

 1. 1. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้/ ล้มละลาย ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดต่อทุนของตนเอง และความรับผิดนี้จำกัดอยู่ที่ 2500 ยูโร
 2. 2. หากผู้ถือหุ้นตัดสินใจแจกจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นก็จะต้องนำทุนจดทะเบียนไปลงทุนในบัญชีธนาคารของบริษัท

เราแนะนำให้จดทะเบียนบริษัทจำกัด (Limited Liability Company) สำหรับใบอนุญาตแลกเปลี่ยนและกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถจัดตั้งได้โดยบุคคลเพียงคนเดียว ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้น/ กรรมการ/ เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเวลาเดียวกันด้วยก็ได้ (เราแนะนำให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากฝั่งของเราด้วยเหตุผลด้านภาษา เนื่องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของตำรวจเอสโตเนียสื่อสารเป็นภาษาเอสโตเนียเท่านั้น และบุคคลนี้จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนกลางเท่านั้น)

 • ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการได้เช่นกัน
 • บุคคลที่รับผิดชอบต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมของลูกค้า นอกจากนี้ มาตรการเหล่านี้ยังรวมถึงการเข้าใจถึงข้อบ่งชี้ที่น่าสงสัย และอาจส่อถึงกิจกรรมการก่อการร้ายด้วย หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น บุคคลนี้จะต้องรายงานเรื่องไปยังหน่วยงานรัฐของเอสโตเนีย

การเก็บภาษีและงานบัญชี

บริษัทจำกัด (Limited Liability Companies) จะไม่ได้รับ VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับบริการทางการเงินของตน บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนจะชำระอัตราภาษี 0% จากรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังมีภาษีอื่นๆ ที่คุณควรทราบ

 • ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ระบบภาษีได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้ลดลงเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทในเอสโตเนีย
 • ภาษีเงินปันผลได้รับการกำหนดดังต่อไปนี้: 1/3 ของยอดรวมของเงินที่จ่ายจะถูกหักภาษีในอัตรา 14% และ 2/3 ในอัตรา 20%
 • ภาษีสังคมจากรายได้ส่วนบุคคล 33%**
 • ภาษีรายได้ส่วนบุคคล 7% จะบังคับใช้หากคุณเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสโตเนีย แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในเอสโตเนีย ซึ่งได้รับการกำหนดเมื่อไม่นานมานี้ในช่วงต้นปี 2019

**โปรดทราบว่า หากบริษัทจะเริ่มดำเนินการและจ้างลูกจ้างในประเทศเอสโตเนีย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทท้องถิ่นภายในประเทศ

บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการจดทะเบียนในเอสโตเนียสามารถคาดการณ์ว่าจะต้องชำระเงินประมาณ 100 ยูโรต่อเดือนสำหรับบริการด้านบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมประมาณ 300 ยูโรต่อปีสำหรับที่อยู่ทางกฎหมายและการบริหารจัดการบริษัท นี่เป็นจุดเด่นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลถูกกว่าบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการบริหารจัดการสินทรัพย์ หรือบริการสถาบันชำระเงินเป็นอย่างมาก

ขั้นตอนในการขอใบอนุญาต

เมื่อคุณตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่า คุณมีทุนที่ถูกต้องและบริษัทได้รับการจัดตั้งตามกฎเกณฑ์ ก็จะมีขั้นตอนและข้อกำหนดอีกบางส่วนที่จะต้องปฏิบัติตาม เราสามารถช่วยให้คุณดำเนินการในส่วนนี้ได้สำเร็จลุล่วง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำหรือสิ่งที่เราจำเป็นต้องได้รับจากคุณเพื่อดำเนินการในแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

การจัดตั้งบริษัท

ในขั้นตอนนี้ เราจะขอให้คุณรับรองหนังสือมอบอำนาจให้กับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตคนหนึ่งของเรา คุณสามารถรวบรวมเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาแม่ของคุณ แล้วเราจะจัดการแปลเป็นภาษาเอสโตเนียให้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จากนั้น เราสามารถจัดตั้งบริษัทในเอสโตเนียและเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทเพื่อเริ่มทำการค้าได้ โดยเราจะต้องได้รับเอกสารต่อไปนี้จากคุณเพื่อจัดตั้งบริษัท ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางฉบับสแกนของคุณ หากคุณสมรสแล้ว เราจะต้องใช้ทะเบียนสมรสของคุณด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องมีการเปิดเผยถึงผู้อยู่ในอุปการะอย่างชัดเจนในขั้นตอนนี้ เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่มีการขายหุ้นให้กับบุคคลอื่น รายละเอียดติดต่อของผู้จัดตั้งบริษัท ซึ่งรวมถึงที่พำนักอาศัยตามกฎหมาย อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือ รวมถึงรายละเอียดติดต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ เช่น Skype และ FB Messenger รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัท เว็บไซต์ และข้อมูลติดต่อในช่วงเวลาทำการ นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องใช้ข้อความแถลงเกี่ยวกับลักษณะของธุรกิจด้วย

เราจะสามารถดำเนินการขอใบอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

การสมัครใบอนุญาต

หน่วยงานกำกับควบคุมของเอสโตเนียจะออกใบอนุญาตแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเมื่อได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส และเว็บไซต์ของบริษัทที่จดทะเบียนในเอสโตเนีย และยังต้องได้รับข้อมูลติดต่อของผู้ถือหุ้น และผู้ที่รับผิดชอบในการให้บริการของบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ หน่วยงานจะขอรายละเอียดติดต่ออย่างเดียวกันกับที่กล่าวมาของตัวแทนด้านกฎหมายของบริษัท และรายละเอียดข้อมูลการควบคุมภายในของบริษัทด้วย
 • รายละเอียดที่ยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นและสมาชิกของคณะกรรมการไม่มีคำพิพากษาลงโทษที่ออกให้โดยประเทศที่พำนักอาศัย
 • เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกระบวนการต่างๆ เมื่อจัดการสกุลเงินดิจิทัล จะต้องมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว และเอสโตเนียกำหนดให้มีการแจ้งชื่อบุคคลนี้

สนใจใช่หรือไม่? กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อคุณพร้อมข้อเสนอ

 

SFM Captcha Image

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: SFM เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา เรามีความประสงค์ที่จะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในไฟล์ เพื่อส่งอีเมลให้คุณเป็นครั้งคราว คุณสามารถแจ้งเลิกรับอีเมลและขอให้เราลบข้อมูลของคุณออกจากรายชื่อผู้รับอีเมลของเราได้ทุกเมื่อ

* ฟิลด์ที่จำเป็นต้องกรอก

Stars