header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในเดลาแวร์

societe offshore Delaware

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในเดลาแวร์ ภายใน 2 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในเดลาแวร์ เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

เดลาแวร์มีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

กฎหมายบริษัททั่วไปของเดลาแวร์ (Delaware General Corporation Law) ซึ่งเป็นพื้นฐานความเห็นของศาลเดลาแวร์นั้น เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าให้ความยืดหยุ่นแก่บริษัทในการจัดการกิจการต่างๆ ของตนเองอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว เดลาแวร์จึงถือว่ามีระบบกฎหมายที่เป็นมิตรต่อธุรกิจมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น บริษัทจำนวนมากจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดลาแวร์ รวมถึงบริษัทร้อยละ 60 ที่อยู่ในลิสต์ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์ก

บริษัทนอกอาณาเขตในรัฐเดลาแวร์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานในสหรัฐอเมริกา หากคุณต้องการใช้บริษัทเดลาแวร์ของคุณในสหรัฐอเมริกา กรุณาไปที่ ลิงก์นี้


ลักษณะสำคัญของบริษัทในเดลาแวร์:

ประเภทของบริษัท
บริษัทจำกัดแบบ Limited Liability Company (LLC)
บริษัททั้งหมดที่จัดตั้งอยู่ภายใต้กฎหมายนี้โดยเฉพาะต้องใช้ LLC ต่อท้ายชื่อ
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลเลขาธิการแห่งรัฐเดลาแวร์ (Delaware Secretary of State) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้กฎหมายบริษัทและธุรกิจของเดลาแวร์ (Delaware Corporation and Business Law)
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับรัฐเดลาแวร์รักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ ในกรณีที่ไม่มีการทำธุรกรรมในสหรัฐอเมริกา
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
เดลาแวร์มีสำนักงานจดทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ การจัดตั้งบริษัทใช้เวลา 3 วัน
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีเยี่ยม (สหรัฐอเมริกา)
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่บังคับ
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**จดทะเบียนบริษัทของคุณ

* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร