dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu
center-right-menu

ภาษีนิติบุคคลในไซปรัส

 

ไซปรัสเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปในปี 2004 และได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางด้านธุรกิจที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

อัตราภาษีของบริษัทไซปรัสอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราที่ต่ำที่สุดของยุโรป อัตรานี้ใช้กับผลกำไรทั้งหมดทั่วโลกที่บริษัทไซปรัสสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทดำเนินงานในฐานะ “บริษัทโฮลดิ้ง (holding company)” เท่านั้น (คือ เพื่อถือหุ้นของบริษัทอื่นๆ) ก็จะไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการใช้ภาษีนิติบุคคลอัตราเดียวที่ร้อยละ 10 กับ “บริษัทท้องถิ่น (resident company)” ทั้งหมด สถานะการเก็บภาษีแบบใหม่นี้อ้างอิงตามถิ่นที่อาศัย ดังนั้น บริษัทจะ “มีถิ่นฐานในสาธารณรัฐ” ได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจของบริษัทดังกล่าวมีศูนย์กลางการบริหารจัดการและควบคุมในไซปรัส ภายใต้กฎระเบียบใหม่เหล่านี้ บริษัทท้องถิ่นต้องเสียภาษีรายได้ที่ได้รับจากทั่วโลก หรือเกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกไซปรัส หากบริษัทได้รับการบริหารจัดการและควบคุมจากไซปรัส ต้องมีการจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีของบริษัทเอกชนในไซปรัสทุกๆ ปี และเพื่อให้ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของไซปรัส กรรมการบริษัทส่วนใหญ่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในไซปรัส SFM สามารถจัดหากรรมการบริษัทในท้องถิ่นผ่านบริการตัวแทนกรรมการบริษัทได้

รายได้ต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษี:

 • เงินปันผล
 • ผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • ดอกเบี้ยที่ไม่ได้มาจากกิจกรรมทั่วไป หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมหลักของบริษัท

ค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้:

 • เงินบริจาคให้การกุศล
 • ค่าใช้จ่ายในการเป็นตัวแทน
 • ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาอาคาร
 • เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง

ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้:

 • การบำรุงรักษายานพาหนะที่เป็นเครื่องยนต์
 • ภาษีธุรกิจ

ต้องยื่นแบบขอคืนภาษีเมื่อไหร่?

 • สำหรับบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม (เช่น 22/04/2010) ต้องมีการยื่นบัญชีให้แก่หน่วยงานสรรพากรก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดไป (31/12/2011) สำหรับปีก่อนหน้า (2010)
 • หากบริษัทได้รับการจดทะเบียนหลังวันที่ 1 กรกฎาคม (เช่น 30/09/2010) ต้องมีการยื่นบัญชีให้แก่หน่วยงานสรรพากรก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของสองปีถัดไป (31/12/2012) สำหรับปีก่อนหน้า (2010 และ 2011)

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับระบบภาษีของไซปรัสกรุณา ติดต่อเรา.

เอกสารราคาด้านบัญชีของไซปรัส

ธุรกรรม/ รายการ (1) การจัดทำบัญชี
(ไม่มี VAT/ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล VAT หรือ VIES ที่ได้รับการลงทะเบียน)
ต่อปี
(2) ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี
ต่อปี
รวม
1 - 10 250 € 750 € 1000 €
11 - 50 1000 € 1500 € 2500 €
51 - 100 1250 € 1750 € 3000 €
101 - 200 1750 € 2500 € 4250 €
201 - 350 2200 € 3000 € 5200 €
+ 350 ตามคำขอ ตามคำขอ ตามคำขอ
บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 250 € 750 € 1000 €
บัญชีที่ไม่ได้ทำการค้า 250 € 750 € 1000 €

ค่าธรรมเนียมของธนาคารจะไม่นับเป็นธุรกรรมในรายการเดินบัญชีธนาคาร
* ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปีก่อนหน้า ซึ่งมีการค้าหรือกิจกรรม

1. ค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัญชีและ VAT/VIES รวมถึง:

 • การลงธุรกรรมในซอฟต์แวร์การบัญชี
 • การยื่นเอกสารด้านการบัญชีและการบริหารจัดการ

การยื่น VAT และ VIES

 • การจัดเตรียมและการยื่นขอคืน VAT (50 ยูโร x 4)
 • การจัดเตรียมและการยื่นขอคืน VIES (50 ยูโร x 12)

2. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง:

 • การจัดเตรียมงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วเป็นภาษาอังกฤษ
 • การจัดเตรียมการขอคืนภาษีนิติบุคคล – IR4
 • การจัดเตรียมการขอคืนภาษีนายจ้าง – IR7
 • การจัดเตรียมการสำแดงเพื่อยกเว้นการหักเงินอุดหนุนด้านกลาโหมจากเงินปันผล – IR42A
 • การจัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ไม่ได้อาศัยอยู่ในไซปรัส” ใช้ได้กับเงินปันผลให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์จากบริษัทหรือไม่ – IR42AQ
 • จัดเตรียมรายงานการประชุมของบริษัทเพื่อการจ่ายเงินปันผล
 • จัดเตรียมใบรับรองเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
Stars