dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

อัตลักษณ์ผ่านทางภาพของบริษัทของคุณ

อัตลักษณ์ผ่านทางภาพของบริษัทของคุณจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพราะจะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ที่คุณต้องการนำเสนอแก่โลกภายนอก ดังนั้น จึงต้องได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

SFM จ้างนักออกแบบกราฟฟิกมืออาชีพที่ทำงานเต็มเวลา เพื่อให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเรา 

อัตลักษณ์ผ่านทางภาพของบริษัทของคุณประกอบไปด้วย:
  • นามบัตรของคุณ
  • กระดาษหัวจดหมาย
  • โลโก้ของบริษัทที่ส่งให้คุณหลากหลายรูปแบบ
โลโก้บริษัทของคุณจะได้รับการออกแบบตามที่คุณเจาะจง และออกแบบในธีมที่คุณสามารถสั่งได้ (ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของบริษัทของคุณ) หรือโดยไม่ระบุธีมใดโดยเฉพาะ ราคาของบริการนี้อยู่ที่ 250 ยูโร

นี่คือโลโก้ที่ออกแบบล่วงหน้า 10 ตัวอย่าง

การสร้างเว็บไซต์

SFM ยังสามารถดูแลเรื่องการสร้างเว็บไซต์สำหรับบริษัทของคุณได้ด้วย
คลิกเพื่อค้นพบข้อเสนอทั้งสามของเรา ซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ

อ่านเพิ่มเติม
จดทะเบียนบริษัทของคุณ
Stars