ประวัติศาสตร์

มอริเชียสปรากฏขึ้นในหลักฐานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกบนแผนที่ซึ่งวาดโดย Alberto Cantino นักเขียนแผนที่ชาวอิตาเลียนในปี 1502 โดยกะลาสีเรือชาวโปรตุเกสได้เดินทางไปยังเกาะซึ่งในสมัยก่อนไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แห่งนี้ในปี 1507 เกาะได้รับการตั้งชื่อว่ามอริเชียสโดยนาวิกโยธินชาวดัตช์ ภายใต้การนำของพลเรือเอก Wybrand Van Warwyck และได้รับการผนวกเข้ากับเนเธอร์แลนด์เพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือ ต่อมา เกาะแห่งนี้กลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จนกระทั่งฝรั่งเศสต้องยอมมอบเกาะนี้ให้แก่อังกฤษในปี 1810 ในช่วงสงครามนโปเลียน มอริเชียสได้รับเอกราชตั้งแต่ปี 1968 และเป็นสาธารณรัฐภายใต้เครือจักรภพแห่งประชาชาติมาตั้งแต่ปี 1992

ตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 1968 มอริเชียสมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคง จากที่เคยเป็นประเทศรายได้ต่ำและทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก ไปเป็นประเทศระดับกลางซึ่งมีเศรษกิจที่มีความหลากหลายสูงมาก การท่องเที่ยว น้ำตาล สิ่งทอ และบริการด้านการเงินคือเสาหลักของเศรษฐกิจของที่นี่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร การโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ได้กลายเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สถาบันด้านการธนาคาร

มอริเชียสมีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 25 แห่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาต 18 ราย และธุรกิจบริการด้านการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจำนวนมาก ธนาคารกลางแห่งมอริเชียสและคณะกรรมการบริการด้านการเงิน (Financial Services Commission) คือหน่วยงานกำกับดูแลบริการด้านการเงินในมอริเชียส

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กฎหมายที่ควบคุมระบบอาญาของมอริเชียสนั้น ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศส และส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ ในปี 2011 ภาคบริการด้านการเงินคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีธุรกิจทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 5 มีการจ้างงาน 15,000 คน การเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกาและประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community) ทำให้มอริเชียสสามารถเข้าถึงตลาดต่างๆ ในแอฟริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกาได้ งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้โดยสำนักเลขาธิการเครือจักรภพ (Commonwealth Secretariat) พบว่า มอริเชียสเป็นศูนย์กลางด้านการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการควบคุมดูแลสูงสุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยได้คะแนนเหนือกว่าคู่แข่งหลักๆ อย่างสิงคโปร์และไซปรัส

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

มอริเชียสได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดทางการเงินในปี 2014 ให้อยู่ในอันดับที่ 19 มอริเชียสคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 10 ของตลาดบริการด้านการเงินนอกอาณาเขตทั่วโลก ที่นี่จึงเป็นผู้เล่นขนาดกลางในหมู่เขตอำนาจที่มีการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก มีการประมาณการว่า ในปี 2014 มอริเชียสจะถือครองสินทรัพย์และเงินฝากมากกว่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีระดับการปกปิดข้อมูลอย่างมิดชิด มอริเชียสไม่เปิดเผยหรือป้องกันไม่ให้มีทรัสต์และมูลนิธิเอกชน ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทไว้ในบันทึกทางราชการ และไม่กำหนดให้ต้องมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือข้อมูลด้านการเงินเป็นสาธารณะทางออนไลน์ มอริเชียสได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์สำหรับการฝากเงินหรือถือครองสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ และเก็บข้อมูลเป็นความลับได้ดี ควบคู่ไปกับการมีบทบาทอย่างเต็มที่ในชุมชนทางการเงินระหว่างประเทศยุคใหม่

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

มอริเชียสเป็นสมาชิกของระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) โดยเครือข่าย SWIFT เป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในมอริเชียสอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ตามกฎโดยทั่วไป ธนาคารจะขอสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท (เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์) ที่ได้รับการรับรอง และใบรับรองที่พำนักอาศัยที่ต้องมีอายุไม่เกินสามเดือน หากลูกค้าไปที่ธนาคารด้วยตนเองเพื่อเปิดบัญชี ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง

เราจะส่งรายการเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีให้แก่คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นไฟล์แนบ เพื่อให้คุณลงนามและส่งกลับมาให้เรา โดยแนะนำให้ใช้บริการจัดส่งพัสดุพิเศษ (DHL, FedEx หรือ Chronopost) พร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น