header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ประวัติศาสตร์

ดูไบเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้คนมองว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีความเป็น “สากล” อย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจที่สำคัญของตะวันออกกลางและเอเชียใต้ หลักฐานแรกของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดูไบอยู่ในช่วงประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ในหลายพื้นที่รอบๆ เมือง มีการค้นพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานเก่าแก่ที่นับย้อนไปได้ถึงช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบเครื่องเซรามิกในยุคก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในช่วงศตวรรษที่ 3 และ 4 ดูไบในฐานะเมืองได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในปี 1095 ในหนังสือที่มีชื่อว่า “Book of Geography” (หนังสือแห่งภูมิศาสตร์) ซึ่งเขียนโดย Abu Abdullah al-Bakri ซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์ ในช่วงก่อนที่จะขุดพบน้ำมัน โดยหลักๆ แล้ว ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมง และเป็นบ้านของนักหาปลาร่อนเร่ และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ยากจน”

ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านน้ำมัน ในช่วงทศวรรษ 1960 มีการค้นพบถิ่นที่มีน้ำมันอุดมสมบูรณ์จำนวนมากทั้งในดูไบและอาบูดาบี ในช่วงระหว่างทศวรรษที่ 1960 และ 1980 จำนวนประชากรของเมืองเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 600 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ได้รับการขับเคลื่อนโดยกองทุนน้ำมันมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของรัฐ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเมืองใหญ่ที่เรารู้จักกันในนามของดูไบในปัจจุบันนี้ รายได้จากน้ำมันถูกนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การเงิน การค้าขาย และการธนาคาร การพัฒนาเหล่านี้ได้สร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในหลากหลายด้าน ซึ่งก่อให้เกิด GDP มูลค่ากว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และเป็นที่รู้จักในฐานะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สถาบันด้านการธนาคาร

ดูไบมีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 50 แห่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาต 29 ราย และธุรกิจบริการด้านการเงินที่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก สำนักงานบริการด้านการเงินแห่งดูไบ (Dubai Financial Services Authority) และธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือหน่วยงานกำกับดูแลบริการด้านการเงินในดูไบ

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

แผนกต่างๆ ของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสำนักงานบริการด้านการเงินในดูไบ มีหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบของอุตสาหกรรมการธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขอบเขตของคำสั่งด้านกฎระเบียบเหล่านี้ครอบคลุมถึงธนาคารในประเทศ ธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน หน่วยงานเหล่านี้ยังกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการคลัง บัญชีและข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ตลาดทุน ตลาดเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บัตรเงินฝาก และปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ด้วย

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

ดูไบได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดทางการเงินในปี 2014 ให้อยู่ในลำดับที่ 16 ซึ่งทำให้ดูไบจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับต้นๆ ที่มีการปกปิดความลับของข้อมูลในระดับสูง ดูไบคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ในตลาดบริการด้านการเงินนอกอาณาเขตทั่วโลก ที่นี่จึงเป็นผู้เล่นขนาดกลางในหมู่เขตอำนาจที่มีการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก ถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 ประมาณสองในสามของรายได้ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ดูไบก็ได้เติบโตขึ้นเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากยุโรปไปจนถึงสิงคโปร์ มีการประมาณการว่า ในปี 2014 ดูไบจะถือครองสินทรัพย์และเงินฝากมากกว่า 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีระดับการปกปิดข้อมูลอย่างมิดชิด ดูไบไม่เปิดเผยหรือป้องกันไม่ให้มีทรัสต์และมูลนิธิเอกชน ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทไว้ในบันทึกทางราชการ และไม่กำหนดให้ต้องมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือข้อมูลด้านการเงินเป็นสาธารณะทางออนไลน์ ดูไบคือเขตอำนาจด้านการธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์สำหรับการฝากเงินหรือถือครองสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงที่สุด และเก็บข้อมูลเป็นความลับได้ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการมีบทบาทอย่างเต็มที่ในชุมชนทางการเงินระหว่างประเทศยุคใหม่

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ดูไบเป็นสมาชิกของระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) โดยเครือข่าย SWIFT เป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในดูไบอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารด้วยตนเอง

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ตามกฎโดยทั่วไป ธนาคารจะขอสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท (เจ้าของผู้ได้รับประโยชน์) ที่ได้รับการรับรอง และใบรับรองที่พำนักอาศัยที่ต้องมีอายุไม่เกินสามเดือน หากลูกค้าไปที่ธนาคารด้วยตนเองเพื่อเปิดบัญชี ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง

เราจะส่งรายการเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดบัญชีให้แก่คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นไฟล์แนบ เพื่อให้คุณลงนามและส่งกลับมาให้เรา โดยแนะนำให้ใช้บริการจัดส่งพัสดุพิเศษ (DHL, FedEx หรือ Chronopost) พร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น