dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

สวิตเซอร์แลนด์

สมาพันธ์สวิสเก่าเป็นพันธมิตรในกลุ่มชุมชนบริเวณเทือกเขาแอลป์ตอนกลาง ซึ่งเป็นรากฐานของประชาธิปไตยทางตรงที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนาสูงสุดและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

การธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์

ธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์หลายแห่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะสถาบันการเงินที่ดีที่สุด เชื่อถือได้มากที่สุด และมั่นคงที่สุดในโลก เนื่องจากการธนาคารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของสวิตเซอร์แลนด์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประเทศ ธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์จึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ และการให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญเหนือระดับ

ประวัติศาสตร์

เหล่าทหารรับจ้างชาวสวิสได้นำความมั่งคั่งจากการทำสัญญาต่างๆ ซึ่งช่วยก่อตั้งธุรกิจการธนาคารของสวิตเซอร์แลนด์ในศตวรรษที่ 18 พร้อมความมั่งคั่งของพ่อค้ารายต่างๆ กลับมาสู่บ้านเกิด Wegelin & Co. ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1741 และเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งได้รับการปรับโครงสร้างขึ้นเป็นธนาคารใหม่ในปี 2013 Hentsch & Cie และ Lombard Odier จัดอยู่ในกลุ่มธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1796 ในกรุงเจนีวา และกลุ่ม Pictet ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 1805 ในฐานะธนาคารพาณิชย์ ประมาณหนึ่งในสามของทุนทั้งหมดทั่วโลกที่ได้รับการถือครองนอกประเทศถิ่นกำเนิด ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่ากองทุน "นอกอาณาเขต" นั้น ได้รับการเก็บรักษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์

สถาบันด้านการธนาคาร

มีธนาคารที่ได้รับอนุญาตและบริษัทหลักทรัพย์ 327 แห่งในสวิตเซอร์แลนด์ การธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Financial Market Supervisory Authority: FINMA)

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ธรรมเนียมการปกปิดข้อมูลทางธนาคารเป็นความลับของสวิตเซอร์แลนด์นับย้อนไปได้ถึงยุคกลาง การวางตัวเป็นกลางและอำนาจอธิปไตยของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมาเป็นเวลาช้านาน ได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มั่นคงซึ่งช่วยให้ภาคการธนาคารสามารถพัฒนาและเติบโตได้ สวิตเซอร์แลนด์ได้รักษาความเป็นกลางตลอดช่วงสงครามโลกทั้งสองครั้ง โดยไม่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป และไม่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจนกระทั่งถึงปี 2002

หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Financial Market Supervisory Authority: FINMA) ควบคุมดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารส่วนใหญ่ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนต่างๆ พระราชบัญญัติกำกับดูแลตลาดการเงินของสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss Financial Market Supervision Act: FINMASA) และมาตรา 98 ในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐสวิสมอบอำนาจให้แก่ FINMA รัฐสภาแห่งสมาพันธรัฐสวิสได้อนุมัติพระราชบัญญัติของสมาพันธรัฐว่าด้วยธนาคารและธนาคารออมทรัพย์ (Federal Act on Banks and Savings Banks) ในปี 1934 โดยเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่า มีการเพิ่มบทบัญญัติด้านการปิดบังข้อมูลเป็นความลับในร่างพระราชบัญญัติปี 1934 เนื่องจากเยอรมนีภายใต้การปกครองของนาซีพยายามสืบสวนเกี่ยวกับสินทรัพย์ของ "ศัตรูของรัฐ" ที่ได้รับการถือครองในสวิตเซอร์แลนด์

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

กฎหมายการธนาคารในปี 1934 ทำให้การเปิดเผยชื่อของผู้ถือบัญชีโดยธนาคารสวิสเป็นการกระทำผิดทางอาญา ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของธนาคารได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายนี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับระหว่างแพทย์และคนไข้ หรือระหว่างทนายความกับลูกความของตน รัฐบาลสวิสมองว่า สิทธิในความเป็นส่วนตัวเป็นหลักการพื้นฐานที่ควรได้รับการคุ้มครองโดยประเทศประชาธิปไตยทั้งหมด แม้ว่าจะมีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว แต่พนักงานอัยการหรือผู้พิพากษาของสวิตเซอร์แลนด์ก็มีสิทธิที่จะออกคำสั่งเพื่ออนุญาตให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบชำระเงินแบบ Swiss Interbank Clearing (SIC) คือระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารสวิสใช้ ธนาคารกลางสวิส (Swiss National Bank) เป็นผู้ควบคุมดูแลระบบดังกล่าว ซึ่งได้รับการดำเนินการผ่านการลงทุนร่วม โดย SIC จัดการธุรกรรมมากกว่า 200-250 ล้านครั้งในทุกๆ ปี และมีผลประกอบการ 40-45 ล้านล้านฟรังก์สวิส

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในสวิตเซอร์แลนด์อย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต นอกจากนี้ สวิตเซอร์แลนด์ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ให้บริการ “บัตรที่ไม่ระบุตัวตน” (หรือที่รู้จักกันในนาม Travel Cash Card) สำหรับทั้งบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนบุคคล

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ธนาคารจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีธนาคาร ผู้ลงนามและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์แต่ละรายต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องพร้อมตรา Apostille
  • ใบรับรองถิ่นที่อยู่เดิมหรือใบแจ้งภาษีล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน)

ในกรณีของบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล ธนาคารจะขอชุดเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ด้วย:

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  • ใบรับรองสถานะธุรกิจหรือใบรับรองการดำรงตำแหน่งหากบริษัทมีอายุเกินกว่า 12 เดือน
  • บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด/ โปรไฟล์บริษัท ถ้ามี

เราจะส่งแบบฟอร์มธนาคารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชีให้คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นเอกสารแนบเพื่อให้คุณลงชื่อและส่งกลับมาให้เราพร้อมด้วยเอกสารอื่นๆ ที่ระบุด้านบน ในการส่งเอกสาร แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์พิเศษ ( DHL, FedEx หรือ Chronopost)

Stars