dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ปานามา

สาธารณรัฐปานามาเป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้สุดของอเมริกากลาง รายได้จากค่าผ่านคลองยังคงเป็นสัดส่วนที่สูงใน GDP ของปานามา แม้ว่าการพาณิชย์ การธนาคาร และการท่องเที่ยวคือภาคส่วนหลักที่กำลังเติบโต เศรษฐกิจของปานามามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในอเมริกากลาง และยังเป็นเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด ซึ่งมีผู้บริโภคที่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดในอเมริกากลาง

การธนาคารในปานามา

เศรษฐกิจของปานามาอยู่ในกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดและบริหารจัดการได้ดีที่สุดในละตินอเมริกา ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในฐานะศูนย์กลางด้านการธนาคารนอกอาณาเขต ปานามาจึงถือเป็น «ศูนย์กลาง» ทางการเงินของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ทั้งหมด ธนาคารในปานามาได้รับการยอมรับในระดับโลกในแง่ของการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและความมั่นคง

ประวัติศาสตร์

ในศตวรรษที่ 16 จักรวรรดิสเปนได้รับชัยชนะเหนือชนเผ่าพื้นเมืองของปานามา Rodrigo de Bastidas ซึ่งเดินเรือไปทางตะวันตกจากเวเนซูเอลาในปี 1501 เพื่อค้นหาทองคือชาวยุโรปคนแรกที่ได้สำรวจปานามา หลังจากนั้น ปานามาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลา 300 ปี ในปี 1671 โจรสลัดหลวง Henry Morgan ที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลอังกฤษได้ขับไล่และเผาเมืองปานามา ในปี 1744 บาทหลวง Francisco Javier de Luna Victoria DeCastro ได้จัดตั้งวิทยาลัย San Ignacio de Loyola และในวันที่ 3 มิถุนายน 1749 ก็ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย La Real y Pontificia Universidad de San Javier ขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ความสำคัญและอิทธิพลของปานามาก็ได้เพิ่มสูงขึ้น เมื่ออำนาจของสเปนในยุโรปเสื่อมถอยลง และความก้าวหน้าด้านเทคนิคในการเดินเรือทำให้สามารถอ้อมรอบแหลมเคปฮอร์นเพื่อเดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกได้มากขึ้น ในช่วง 80 ปีแรกหลังได้รับเอกราชจากสเปน ปานามาเป็นเขตหนึ่งของประเทศโคลอมเบีย หลังจากที่เข้าผนวกด้วยความสมัครใจในช่วงปลายปี 1821 ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณคอคอดพยายามแบ่งแยกดินแดนหลายต่อหลายครั้ง และเกือบทำได้สำเร็จในปี 1831 และอีกครั้งในช่วงสงครามพันวัน (Thousand Days' War) ในปี 1899–1902 เมื่อวุฒิสภาแห่งโคลอมเบียปฏิเสธสนธิสัญญา Hay–Herrán สหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของปานามา ในเดือนพฤศจิกายน 1903 ปานามาได้ประกาศอิสรภาพ ในปัจจุบัน ปานามาเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางทางการเงินของละตินอเมริกา และศูนย์กลางด้านการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

สถาบันด้านการธนาคาร

ปานามามีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 220 แห่ง ผู้รับฝากที่ได้รับอนุญาต 37 ราย และธุรกิจบริการด้านการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจำนวนมาก คณะกรรมการธนาคารแห่งชาติ (National Banking Commission) คือหน่วยงานกำกับดูแลกิจกรรมด้านการธนาคารในปานามา ซึ่งได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของ “หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารแห่งปานามา (Superintendencia de Bancos de Panamá)” ปานามาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก อุตสาหกรรมการธนาคารในปานามาถือเป็นเขตอำนาจด้านการธนาคารที่มีความมั่นคงที่สุด ปลอดภัยที่สุด และมีคุณภาพสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการธนาคารแห่งชาติของปานามามีหน้าที่ในการกำกับควบคุมทั้งหมดในปานามา แผนกต่างๆ ของหน่วยงานนี้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารในประเทศ ธนาคารต่างประเทศ รวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินและสถาบันทางการเงินอื่นๆ ส่วนหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารแห่งปานามาจะควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการคลัง ข้อมูลด้านบัญชีและการบริหารจัดการ และธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเมืองของประเทศอยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง 2 พรรคหลัก และพรรคเล็กๆ อีกหลายพรรค ซึ่งหลายพรรคขับเคลื่อนโดยผู้นำรายบุคคลมากกว่าอุดมการณ์ สหรัฐอเมริการ่วมมือกับรัฐบาลของปานามาในการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเมือง สวัสดิภาพ และสังคมผ่านหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ สายสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศนี้มีความแข็งแกร่ง และชาวปานามาจำนวนมากเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาต่อและเข้ารับการฝึกอบรมในขั้นสูง

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

ปานามาได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดทางการเงินในปี 2014 ให้อยู่ในลำดับที่ 11 ซึ่งทำให้ปานามาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับต้นๆ ที่มีการปกปิดความลับของข้อมูลในระดับสูง ปานามาคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 5 ของตลาดบริการด้านการเงินนอกอาณาเขตทั่วโลก ที่นี่จึงเป็นผู้เล่นขนาดค่อนข้างใหญ่ในหมู่เขตอำนาจที่มีการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง เนื่องจากมีเสถียรภาพและคุณภาพของบริการด้านการธนาคาร ในฐานะที่เป็นเขตอำนาจด้านการธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์สำหรับการฝากเงินหรือถือครองสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงที่สุดแห่งหนึ่ง ปานามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในชุมชนทางการเงินระหว่างประเทศยุคใหม่

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ปานามาเป็นสมาชิกของระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) โดยเครือข่าย SWIFT เป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในปานามาอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารด้วยตนเอง

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ธนาคารจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีธนาคาร ผู้ลงนามและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์แต่ละรายต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง
  • ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการรับรอง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • รายการเดินบัญชีจากธนาคารฉบับจริง (อย่างน้อย 6 เดือน)

ในกรณีของบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล ธนาคารจะขอชุดเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ด้วย:

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  • ใบรับรองสถานะธุรกิจหรือใบรับรองการดำรงตำแหน่งหากบริษัทมีอายุเกินกว่า 12 เดือน
  • บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด/ โปรไฟล์บริษัท ถ้ามี

เราจะส่งแบบฟอร์มธนาคารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชีให้คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นเอกสารแนบเพื่อให้คุณลงชื่อและส่งกลับมาให้เราพร้อมด้วยเอกสารอื่นๆ ที่ระบุด้านบน ในการส่งเอกสาร แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์พิเศษ ( DHL, FedEx หรือ Chronopost)

Stars