dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

มอริเชียส

สาธารณรัฐมอริเชียส คือ ประเทศที่เป็นเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกาประมาณ 2,000 กิโลเมตร ตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 1968 มอริเชียสได้พัฒนาเศรษฐกิจจากที่เคยเป็นประเทศรายได้ต่ำและทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก ไปเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งมีเศรษกิจที่มีความหลากหลาย เศรษฐกิจหลักของที่นี่คือการท่องเที่ยว สิ่งทอ น้ำตาล และบริการด้านการเงินต่างๆ

การธนาคารในมอริเชียส

มอริเชียสได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่สูงในด้านความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุน หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงและการเติบโตของภาคบริการด้านการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในทวีปแอฟริกา และได้ไต่ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านการธนาคารนอกอาณาเขตซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปเมื่อไม่นานมานี้ เนื่องจากการให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพสูง และการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับอย่างมิดชิด

ประวัติศาสตร์

มอริเชียสปรากฏขึ้นในหลักฐานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกบนแผนที่ซึ่งวาดโดย Alberto Cantino นักเขียนแผนที่ชาวอิตาเลียนในปี 1502 โดยกะลาสีเรือชาวโปรตุเกสได้เดินทางไปยังเกาะซึ่งในสมัยก่อนไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แห่งนี้ในปี 1507 เกาะได้รับการตั้งชื่อว่ามอริเชียสโดยนาวิกโยธินชาวดัตช์ ภายใต้การนำของพลเรือเอก Wybrand Van Warwyck และได้รับการผนวกเข้ากับเนเธอร์แลนด์เพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือ ต่อมา เกาะแห่งนี้กลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส จนกระทั่งฝรั่งเศสต้องยอมมอบเกาะนี้ให้แก่อังกฤษในปี 1810 ในช่วงสงครามนโปเลียน มอริเชียสได้รับเอกราชตั้งแต่ปี 1968 และเป็นสาธารณรัฐภายใต้เครือจักรภพแห่งประชาชาติมาตั้งแต่ปี 1992

ตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี 1968 มอริเชียสมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมั่นคง จากที่เคยเป็นประเทศรายได้ต่ำและทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก ไปเป็นประเทศระดับกลางซึ่งมีเศรษกิจที่มีความหลากหลายสูงมาก การท่องเที่ยว น้ำตาล สิ่งทอ และบริการด้านการเงินคือเสาหลักของเศรษฐกิจของที่นี่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร การโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพลังงานหมุนเวียน ได้กลายเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

สถาบันด้านการธนาคาร

มอริเชียสมีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 25 แห่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาต 18 ราย และธุรกิจบริการด้านการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจำนวนมาก ธนาคารกลางแห่งมอริเชียสและคณะกรรมการบริการด้านการเงิน (Financial Services Commission) คือหน่วยงานกำกับดูแลบริการด้านการเงินในมอริเชียส

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กฎหมายที่ควบคุมระบบอาญาของมอริเชียสนั้น ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศส และส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ ในปี 2011 ภาคบริการด้านการเงินคิดเป็นร้อยละ 15 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีธุรกิจทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 5 มีการจ้างงาน 15,000 คน การเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกาและประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community) ทำให้มอริเชียสสามารถเข้าถึงตลาดต่างๆ ในแอฟริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกาได้ งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้โดยสำนักเลขาธิการเครือจักรภพ (Commonwealth Secretariat) พบว่า มอริเชียสเป็นศูนย์กลางด้านการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการควบคุมดูแลสูงสุดแห่งหนึ่งในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยได้คะแนนเหนือกว่าคู่แข่งหลักๆ อย่างสิงคโปร์และไซปรัส

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

มอริเชียสได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดทางการเงินในปี 2014 ให้อยู่ในอันดับที่ 19 มอริเชียสคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 10 ของตลาดบริการด้านการเงินนอกอาณาเขตทั่วโลก ที่นี่จึงเป็นผู้เล่นขนาดกลางในหมู่เขตอำนาจที่มีการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก มีการประมาณการว่า ในปี 2014 มอริเชียสจะถือครองสินทรัพย์และเงินฝากมากกว่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีระดับการปกปิดข้อมูลอย่างมิดชิด มอริเชียสไม่เปิดเผยหรือป้องกันไม่ให้มีทรัสต์และมูลนิธิเอกชน ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทไว้ในบันทึกทางราชการ และไม่กำหนดให้ต้องมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือข้อมูลด้านการเงินเป็นสาธารณะทางออนไลน์ มอริเชียสได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง และเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์สำหรับการฝากเงินหรือถือครองสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ และเก็บข้อมูลเป็นความลับได้ดี ควบคู่ไปกับการมีบทบาทอย่างเต็มที่ในชุมชนทางการเงินระหว่างประเทศยุคใหม่

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

มอริเชียสเป็นสมาชิกของระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) โดยเครือข่าย SWIFT เป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในมอริเชียสอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

บทบาทของเราในฐานะผู้แนะนำจะยังคงดำเนินต่อหลังธนาคารอนุมัติเปิดใช้งานบัญชี เราจะยังรับผิดชอบเมื่อมีการอัพเดตความต้องการหรือระเบียบต่าง ๆ เพื่อรักษาบัญชีของคุณเอาไว้
จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อมีการเปิดใช้งานบัญชีและจะครอบคลุมบริการไปอีก 12 เดือนถัดไป
- สำหรับบริษัทที่ลงทะเบียนในมอริเชียส ค่าธรรมเนียมรายปีจะอยู่ที่ 250 ยูโรต่อบัญชี และบวกเพิ่มอีก 75 ยูโรต่อบัญชีเงินตราต่างประเทศ
- สำหรับบริษัทต่างชาติและบัญชีส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียมรายปีจะอยู่ที่ 150 ยูโร

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ธนาคารจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีธนาคาร ผู้ลงนามและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์แต่ละรายต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง
  • ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการรับรอง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • รายการเดินบัญชีจากธนาคารฉบับจริง (อย่างน้อย 6 เดือน)

ในกรณีของบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล ธนาคารจะขอชุดเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ด้วย:

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  • ใบรับรองสถานะธุรกิจหรือใบรับรองการดำรงตำแหน่งหากบริษัทมีอายุเกินกว่า 12 เดือน
  • บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด/ โปรไฟล์บริษัท ถ้ามี

เราจะส่งแบบฟอร์มธนาคารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชีให้คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นเอกสารแนบเพื่อให้คุณลงชื่อและส่งกลับมาให้เราพร้อมด้วยเอกสารอื่นๆ ที่ระบุด้านบน ในการส่งเอกสาร แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์พิเศษ ( DHL, FedEx หรือ Chronopost)

Stars