dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ลัตเวีย

สาธารณรัฐลัตเวียเป็นประเทศในภูมิภาคบอลติกในยุโรปเหนือ โดยเป็นหนึ่งในรัฐทั้งสามของบอลติก ซึ่งมีพรมแดนติดกับเอสโทเนีย ลิทัวเนีย รัสเซีย และเบลารุส ลัตเวียเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกและสหภาพยุโรป

การธนาคารในลัตเวีย

ลัตเวียมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารที่มั่นคงและเจริญก้าวหน้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรและลูกค้าเอกชนระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จได้ ลัตเวียมีชื่อเสียงในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการเงินของบริษัท จึงทำให้บริษัทด้านการพาณิชย์และขนส่งต้องการเปิดบัญชีธนาคารในลัตเวียเป็นจำนวนมาก

ประวัติศาสตร์

ลัตเวียก่อตั้งขึ้นในปี 1918 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา เมืองหลวงของลัตเวียคือเมืองริกา ซึ่งเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของยุโรปในปี 2014 ด้วย โดยมีภาษาลัตเวียเป็นภาษาประจำชาติ ลัตเวียเป็นสมาชิกถาวรของสหภาพยุโรปและองค์การ NATO องค์การสหประชาชาติ สภายุโรป รวมทั้ง CBSS, IMF, NB8, NIB, OSCE และ WTO

ตลอดช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์ที่มีสีสัน ลัตเวียอยู่ภายใต้การปกครองของโปแลนด์ ลิทัวเนีย จักรวรรดิรัสเซีย เยอรมนี และสหภาพโซเวียต ในปี 1991 ลัตเวียก็ได้รับอิสรภาพ ปัจจุบัน มีการประมาณการว่า พลเมืองชาวลัตเวียประมาณร้อยละ 72 เป็นชาวลัตเวียแท้ๆ ในขณะที่อีกร้อยละ 20 เป็นชาวรัสเซีย

เศรษฐกิจของลัตเวียมีความหลากหลาย และมีการเติบโตมากกว่าร้อยละ 4 ในปี 2014 ซึ่งเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงที่สุดในยุโรป ลัตเวียมีท่าเรือหลักสี่แห่ง ทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือระดับโลก ซึ่งได้ผลกำไรจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างกว้างขวาง และมีศูนย์กลางทางการเงินที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดี โดยมีเมืองริกาเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรปตะวันออกและรัสเซีย

สถาบันด้านการธนาคาร

ลัตเวียมีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 30 แห่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาต 26 ราย และธุรกิจบริการด้านการเงินที่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเงิน (Financial and Capital Market Commission: FCMC) คือหน่วยงานกำกับดูแลบริการด้านการเงินในลัตเวีย

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ลัตเวียเป็นสมาชิกของยูโรโซน (2014) องค์การการค้าโลก (1999) และสหภาพยุโรป (2004) ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินนอกอาณาเขตที่สำคัญ ลัตเวียมีระบบการเงินที่มั่นคงที่สุดระบบหนึ่งในยุโรปตะวันออก ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นที่นิยมในด้านการติดต่อทางการเงินทั่วโลก ลัตเวียมุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาคบริการด้านการเงินของตนให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินในลัตเวียด้วยการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยมต่างๆ เช่น "สัปดาห์ความรู้ด้านบริการทางการเงิน" เพื่อให้มั่นใจว่าภาคการเงินจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินในลัตเวียจึงได้ออกกฎหมายและหลักการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการรวบรวมโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและการเงิน (FCMC) แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีความไม่แน่นอนบางประการในด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลก แต่ในปี 2014 ก็พบว่าธนาคารต่างๆ ได้เดินตามเส้นทางการพัฒนา เหมือนอย่างที่เป็นมาเสมอในปีก่อนๆ ธนาคารเหล่านี้ยังคงเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลักๆ ของตนเอง ซึ่งได้แก่ ภาคการธนาคารรักษาระดับการใช้ประโยชน์จากทุนและความคล่องตัวในระดับสูง ความสามารถในการทำกำไรและคุณภาพของพอร์ตเงินกู้ได้รับการปรับปรุง และมีการเติบโตของเงินฝากอย่างต่อเนื่อง

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

ลัตเวียได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดด้านการธนาคารในปี 2014 ให้อยู่ในลำดับที่ 53 มีการประมาณการว่า ในปี 2014 ลัตเวียจะถือครองสินทรัพย์และเงินฝากมากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีระดับการปกปิดข้อมูลอย่างมิดชิด ลัตเวียไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทไว้ในบันทึกทางราชการ และไม่กำหนดให้ต้องมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทเป็นสาธารณะทางออนไลน์ การที่ลัตเวียเป็นที่นิยมนั้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์สำหรับการฝากเงินหรือถือครองสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง และเก็บข้อมูลเป็นความลับได้ดี ควบคู่ไปกับการมีบทบาทอย่างเต็มที่ในชุมชนทางการเงินยุคใหม่และสหภาพยุโรป

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ลัตเวียเป็นสมาชิกของระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) โดยเครือข่าย SWIFT เป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในลัตเวียอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ธนาคารจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีธนาคาร ผู้ลงนามและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์แต่ละรายต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง
  • ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการรับรอง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • รายการเดินบัญชีจากธนาคารฉบับจริง (อย่างน้อย 6 เดือน)

ในกรณีของบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล ธนาคารจะขอชุดเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ด้วย:

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  • ใบรับรองสถานะธุรกิจหรือใบรับรองการดำรงตำแหน่งหากบริษัทมีอายุเกินกว่า 12 เดือน
  • บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด/ โปรไฟล์บริษัท ถ้ามี

เราจะส่งแบบฟอร์มธนาคารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชีให้คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นเอกสารแนบเพื่อให้คุณลงชื่อและส่งกลับมาให้เราพร้อมด้วยเอกสารอื่นๆ ที่ระบุด้านบน ในการส่งเอกสาร แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์พิเศษ ( DHL, FedEx หรือ Chronopost)

Stars