dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ดูไบ

ดูไบมีข้อได้เปรียบจากทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างทวีปยุโรป แอฟริกา และเอเชีย ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางด้านธุรกิจที่ดีเยี่ยมสำหรับหลายๆ ภาคส่วน ดูไบเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลก และพรั่งพร้อมด้วยบริการต่างๆ จากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางการค้าชั้นนำที่มาพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยที่สุด และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โดดเด่น

การธนาคารในดูไบ

สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดของดูไบยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และดำเนินการโดยปราศจากภาษีส่วนบุคคลและภาษีบริษัท รวมทั้งการส่งเงินทุนกลับประเทศ 100% โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสกุลเงิน อิสระทางการเงินรูปแบบนี้พบเห็นได้ยากในสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงเช่นนี้ ธนาคารในดูไบเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของโลก ซึ่งไม่เพียงมีเสถียรภาพและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์ด้วย

ประวัติศาสตร์

ดูไบเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้คนมองว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีความเป็น “สากล” อย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจที่สำคัญของตะวันออกกลางและเอเชียใต้ หลักฐานแรกของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในดูไบอยู่ในช่วงประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ในหลายพื้นที่รอบๆ เมือง มีการค้นพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานเก่าแก่ที่นับย้อนไปได้ถึงช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบเครื่องเซรามิกในยุคก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในช่วงศตวรรษที่ 3 และ 4 ดูไบในฐานะเมืองได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในปี 1095 ในหนังสือที่มีชื่อว่า “Book of Geography” (หนังสือแห่งภูมิศาสตร์) ซึ่งเขียนโดย Abu Abdullah al-Bakri ซึ่งเป็นนักภูมิศาสตร์ ในช่วงก่อนที่จะขุดพบน้ำมัน โดยหลักๆ แล้ว ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมง และเป็นบ้านของนักหาปลาร่อนเร่ และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ยากจน”

ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปในช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านน้ำมัน ในช่วงทศวรรษ 1960 มีการค้นพบถิ่นที่มีน้ำมันอุดมสมบูรณ์จำนวนมากทั้งในดูไบและอาบูดาบี ในช่วงระหว่างทศวรรษที่ 1960 และ 1980 จำนวนประชากรของเมืองเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 600 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ได้รับการขับเคลื่อนโดยกองทุนน้ำมันมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของรัฐ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเมืองใหญ่ที่เรารู้จักกันในนามของดูไบในปัจจุบันนี้ รายได้จากน้ำมันถูกนำไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การเงิน การค้าขาย และการธนาคาร การพัฒนาเหล่านี้ได้สร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในหลากหลายด้าน ซึ่งก่อให้เกิด GDP มูลค่ากว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และเป็นที่รู้จักในฐานะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สถาบันด้านการธนาคาร

ดูไบมีธนาคารพาณิชย์มากกว่า 50 แห่ง ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาต 29 ราย และธุรกิจบริการด้านการเงินที่ได้รับอนุญาตจำนวนมาก สำนักงานบริการด้านการเงินแห่งดูไบ (Dubai Financial Services Authority) และธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คือหน่วยงานกำกับดูแลบริการด้านการเงินในดูไบ

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

แผนกต่างๆ ของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสำนักงานบริการด้านการเงินในดูไบ มีหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบของอุตสาหกรรมการธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขอบเขตของคำสั่งด้านกฎระเบียบเหล่านี้ครอบคลุมถึงธนาคารในประเทศ ธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน หน่วยงานเหล่านี้ยังกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการคลัง บัญชีและข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ตลาดทุน ตลาดเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บัตรเงินฝาก และปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์ด้วย

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

ดูไบได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดทางการเงินในปี 2014 ให้อยู่ในลำดับที่ 16 ซึ่งทำให้ดูไบจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับต้นๆ ที่มีการปกปิดความลับของข้อมูลในระดับสูง ดูไบคิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ในตลาดบริการด้านการเงินนอกอาณาเขตทั่วโลก ที่นี่จึงเป็นผู้เล่นขนาดกลางในหมู่เขตอำนาจที่มีการปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงมาก ถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 ประมาณสองในสามของรายได้ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน ดูไบก็ได้เติบโตขึ้นเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากยุโรปไปจนถึงสิงคโปร์ มีการประมาณการว่า ในปี 2014 ดูไบจะถือครองสินทรัพย์และเงินฝากมากกว่า 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากมีระดับการปกปิดข้อมูลอย่างมิดชิด ดูไบไม่เปิดเผยหรือป้องกันไม่ให้มีทรัสต์และมูลนิธิเอกชน ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทไว้ในบันทึกทางราชการ และไม่กำหนดให้ต้องมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทหรือข้อมูลด้านการเงินเป็นสาธารณะทางออนไลน์ ดูไบคือเขตอำนาจด้านการธนาคารชั้นนำแห่งหนึ่งของโลก และเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์สำหรับการฝากเงินหรือถือครองสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงที่สุด และเก็บข้อมูลเป็นความลับได้ดีที่สุด ควบคู่ไปกับการมีบทบาทอย่างเต็มที่ในชุมชนทางการเงินระหว่างประเทศยุคใหม่

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ดูไบเป็นสมาชิกของระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) โดยเครือข่าย SWIFT เป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในดูไบอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต โปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารด้วยตนเอง

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ธนาคารจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีธนาคาร ผู้ลงนามและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์แต่ละรายต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง
  • ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการรับรอง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • รายการเดินบัญชีจากธนาคารฉบับจริง (อย่างน้อย 6 เดือน)

ในกรณีของบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล ธนาคารจะขอชุดเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ด้วย:

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  • ใบรับรองสถานะธุรกิจหรือใบรับรองการดำรงตำแหน่งหากบริษัทมีอายุเกินกว่า 12 เดือน
  • บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด/ โปรไฟล์บริษัท ถ้ามี

เราจะส่งแบบฟอร์มธนาคารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชีให้คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นเอกสารแนบเพื่อให้คุณลงชื่อและส่งกลับมาให้เราพร้อมด้วยเอกสารอื่นๆ ที่ระบุด้านบน ในการส่งเอกสาร แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์พิเศษ ( DHL, FedEx หรือ Chronopost)

Stars