dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

ไซปรัส

ไซรัสคือเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสาม และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสามในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป เศรษฐกิจของไซปรัสมีความหลากหลายมาก โดยมี GDP ต่อคนอยู่ที่ 28,381 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป

การธนาคารในไซปรัส

ธนาคารในไซปรัสมีชื่อเสียงในด้านการถือบัญชีให้แก่บุคคลที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดบางรายทั่วโลก เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ไซปรัสได้พัฒนาภาคการธนาคารที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีค่าตอบแทนในอัตราสูงให้แก่ผู้ฝาก นอกจากนี้ เงินฝากสูงสุด 100,000 ยูโรจะได้รับการรับประกันโดยสหภาพยุโรปด้วย.

ประวัติศาสตร์

การอ้างอิงถึงไซปรัสที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยทราบมาเกิดขึ้นในยุคไมซีเนียนกรีกในศตวรรษที่ 15 ก่อนคริสตกาล เกาะแห่งนี้ได้ชื่อปัจจุบันมาจากการค้าขายกับต่างประเทศ โดยมาจากคำในภาษาละตินคลาสสิกที่แปลว่าทองแดงจากสำนวน "aes Cyprium" ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า "metal of Cyprus" (โลหะแห่งไซปรัส) ซึ่งต่อมาได้รับการย่อเป็น “Cuprum”

ไซปรัสตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในตะวันออกกลาง ซึ่งถูกปกครองโดยจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากมายหลายแห่ง อดีตผู้ปกครองของไซปรัสรวมถึงจักรวรรดิอัสซีเรีย อียิปต์ เปอร์เซีย กรีก จักรวรรดิออตโตมัน และจักรวรรดิอะคีเมนียะห์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ชัยชนะเหนือไซปรัสในปี 333 ก่อนคริสตกาล และหลังจากที่เสด็จสวรรคต ไซปรัสก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเฮลเลนิสติกแห่งราชวงศ์ทอเลมีของอียิปต์ ในช่วง 58 ปีก่อนคริสตกาล ไซปรัสก็ได้ตกเป็นของจักรวรรดิโรมัน และหลังจากนั้นก็ได้ถูกพิชิตโดยจักรวรรดิไบแซนไทน์ ในปี ค.ศ. 1191 พระเจ้าริชาร์ดแห่งอังกฤษได้พิชิตไซปรัส และพระราชทานให้แก่อัศวินเทมพลาร์ ต่อมาในปี 1473 สาธารณรัฐเวนิสก็ได้เข้าปกครองเกาะแห่งนี้ และในปี 1570 ไซปรัสก็ตกเป็นของจักรวรรดิออตโตมัน ก่อนที่จะกลับไปอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในปี 1878 ไซปรัสได้รับเอกราชในปี 1960 การรุกรานของตุรกีในปี 1974 ทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของไซปรัสถูกยึดและผนวกเข้ากับตุรกี

เศรษฐกิจของไซปรัสมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก การธนาคาร การท่องเที่ยว และการขนส่งทางเรือช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคการเงินยังคงเป็นเสาหลักที่สำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ ไซปรัสเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศูนย์กลางด้านการธนาคารสำหรับบุคคลที่มีรายได้สูงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลเมืองจำนวนมากจากยุโรปตะวันออกและรัสเซียกำลังใช้ระบบบริษัทและการธนาคารของไซปรัสเป็นที่พักที่ปลอดภัยสำหรับสินทรัพย์ของตน หลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ไซปรัสสามารถฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าวิกฤตเศรษฐกิจของกรีก โปรตุเกส สเปน และอิตาลีเป็นอย่างมาก

สถาบันด้านการธนาคาร

มีธนาคารที่ได้รับอนุญาต 49 แห่งในไซปรัส การธนาคารในไซปรัสได้รับการควบคุมดูแลโดยธนาคารกลางแห่งไซปรัส

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ไซปรัสเป็นเขตอำนาจด้านการธนาคารนอกอาณาเขตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ธนาคารกลางแห่งไซปรัส คือ องค์กรปกครองและกำกับดูแลหลักของธนาคารที่ได้รับการจดทะเบียนในไซปรัส นอกจากนี้ เนื่องจากไซปรัสเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจึงรับประกันเงินฝาก 100,000 ยูโร ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยค้างรับจนถึงวันครบกำหนดของเงินฝาก หรือวันที่เงินฝากครบกำหนดแล้วและต้องชำระแต่ไม่ได้รับการชำระคืน หรือวันที่ธนาคารที่เป็นสมาชิกได้รับการตัดสินว่าไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ฝากได้ (แล้วแต่ว่าข้อใดจะมาก่อน) เงินฝากในนามของบุคคลใดๆ ที่อยู่ในธนาคารที่แตกต่างกัน ถือเป็นเงินฝากที่แยกจากกัน เพื่อจุดประสงค์ในการชดเชย

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

ไซปรัสได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดทางการเงินปี 2014 ให้อยู่ในลำดับที่ 41 ของโลก จากการคำนวณส่วนแบ่งทางการตลาดทั่วโลกในด้านบริการทางการเงินนอกอาณาเขต ไซปรัสคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1.5 ของตลาดด้านบริการทางการเงินนอกอาณาเขตทั่วโลก มาตรา 29(1) ในกฎหมายการธนาคารระบุไว้ว่า ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ ตัวแทน ฯลฯ และบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงบันทึกของธนาคารได้ทุกคนห้ามเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าใดๆ ของธนาคารไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม แม้กระทั่งหลังสิ้นสุดการจ้างงานกับธนาคารดังกล่าวแล้วก็ตาม

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ไซปรัสเป็นสมาชิกของ Single Euro Payments Area (SEPA) ในเดือนสิงหาคม 2014 การโอนย้ายเครดิตและเดบิตไปยัง SEPA ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในไซปรัส ตามระเบียบข้อบังคับของสหภาพยุโรปฉบับที่ 260/2012 (EU Regulation 260/2012)

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในไซปรัสอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต นอกจากนี้ ไซปรัสยังให้บริการบัตรเครดิตแบบเติมเงินสำหรับทั้งบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนบุคคล

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ธนาคารจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีธนาคาร ผู้ลงนามและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์แต่ละรายต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องพร้อมตรา Apostille
  • ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการรับรอง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • รายการเดินบัญชีจากธนาคารฉบับจริง (อย่างน้อย 6 เดือน)

ในกรณีของบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล ธนาคารจะขอชุดเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ด้วย:

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  • ใบหุ้นที่ได้รับการลงชื่อ
  • ใบรับรองสถานะธุรกิจหรือใบรับรองการดำรงตำแหน่งหากบริษัทมีอายุเกินกว่า 12 เดือน
  • บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด/ โปรไฟล์บริษัท ถ้ามี

เราจะส่งแบบฟอร์มธนาคารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชีให้คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นเอกสารแนบเพื่อให้คุณลงชื่อและส่งกลับมาให้เราพร้อมด้วยเอกสารอื่นๆ ที่ระบุด้านบน ในการส่งเอกสาร แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์พิเศษ ( DHL, FedEx หรือ Chronopost)

Stars