dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

เบลีซ

เบลีซเป็นประเทศ-รัฐบนชายฝั่งตะวันออกของอเมริกากลาง โดยเป็นประเทศเดียวในอเมริกากลางที่มีภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษ เบลีซมีสังคมที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยวัฒนธรรมและภาษามากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆ เบลีซมีเศรษฐกิจแบบรัฐวิสาหกิจเอกชนซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันดิบ การธนาคาร เกษตรกรรม และการค้าขายเป็นหลัก

การธนาคารในเบลีซ

เบลีซได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะเขตอำนาจด้านการธนาคารนอกอาณาเขตที่เชื่อถือได้ ผู้ฝากจะได้รับบริการคุณภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานด้านการธนาคารที่มั่นคง และอัตราเงินฝากที่น่าพอใจ

ประวัติศาสตร์

เบลีซได้รับการค้นพบเป็นครั้งแรกและถูกยึดเป็นอาณานิคมโดยชนเผ่ามายาเมื่อสามพันปีที่แล้ว โดยชาวมายาอาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มของคาบสมุทรยูกาตาน ภาษาและวัฒนธรรมย่อยต่างๆ มากมายไม่จำกัดได้รับการพัฒนาขึ้นในอารยธรรมมายา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือจุดกำเนิดของวัฒนธรรมการธนาคารที่มีความซับซ้อน ซึ่งลูกค้าสามารถฝากทองหรือของมีค่าของตนไว้ในสถานที่ปลอดภัย และนายธนาคารจะให้พ่อค้าและผู้ประกอบการด้านการค้ายืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ย เบลีซได้รับการประกาศให้เป็นอาณานิคมของสเปนโดยกองกิสตาดอร์ชาวสเปน แต่ไม่สามารถตั้งถิ่นฐานที่นั่นได้ เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรและมีการป้องกันอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งทองจำนวนมากของชาวมายา ในศตวรรษที่ 17 และ 18 โจรสลัดและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอังกฤษและสก๊อตได้สร้างนิคมการค้าขึ้นในเบลีซ พวกเขาได้จัดตั้งเศรษฐกิจแบบทาสและท่าเรือซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามเขตเบลีซ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 จักรวรรดิอังกฤษได้เข้ายึดเบลีซเป็นอาณานิคมในพระองค์แห่งหนึ่ง ในปี 1964 มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และสหราชอาณาจักรได้อนุญาตให้ฮอนดูรัสของอังกฤษปกครองตนเอง และในปี 1973 ประเทศแห่งนี้ก็ได้รับการตั้งชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่าเบลีซ

สถาบันด้านการธนาคาร

มีธนาคารและตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประมาณ 57 แห่งในเบลีซ การธนาคารในเบลีซควบคุมโดยธนาคารกลางแห่งเบลีซ

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กรอบการกำกับดูแลอย่างครอบคลุมควบคุมการกำกับดูแลธนาคาร เครดิตยูเนียน และสถาบันการเงินอื่นๆ ในระบบการเงินของเบลีซที่กว้างขวาง

กรอบการกำกับดูแลให้ข้อตั้งหลักทางกฎหมายที่ทำให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด กฎหมายที่สำคัญภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันการเงินและการปรึกษาหารือสาธารณะยังมีส่วนช่วยให้เกิดความโปร่งใสด้านกฎระเบียบมากขึ้นด้วย (อ้างอิงข้อความจากธนาคารกลางแห่งเบลีซโดยตรง)

การปกปิดข้อมูลของธนาคาร

เบลีซได้รับการจัดอันดับโดยดัชนีการปกปิดทางการเงินให้อยู่ในลำดับที่ 52 ในปี 2013 เบลีซได้รับการประเมินโดยได้รับคะแนนการปกปิด 80 คะแนนจากทั้งหมด 100 คะแนน ซึ่งทำให้เบลีซจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับบนที่มีการปกปิดความลับของข้อมูลในระดับสูง เบลีซคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของตลาดบริการทางการเงินนอกอาณาเขตทั่วโลก ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นตลาดที่เล็กมาก และเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยกว่าในการฝากเงิน โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์ เบลีซไม่เปิดเผยหรือป้องกันไม่ให้มีทรัสต์และมูลนิธิเอกชน ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของบริษัทไว้ในบันทึกทางราชการ และไม่ลดทอนการปกปิดด้านการธนาคาร เบลีซมีกฎหมายซึ่งรับประกันการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ถือบัญชีและนิติบุคคลเป็นความลับ แม้ว่าจะมีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว แต่พนักงานอัยการหรือผู้พิพากษาก็มีสิทธิที่จะออกคำสั่งเพื่ออนุญาตให้มีการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม

การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เบลีซเป็นสมาชิกของระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication: SWIFT) โดยเครือข่าย SWIFT เป็นระบบที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการธนาคาร

SFM มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายธนาคารเอกชนและธนาคารหลักในเบลีซอย่างกว้างขวาง ธนาคารทั้งหมดที่เราส่งต่อลูกค้าของเราไปนั้น มีแพลตฟอร์มการธนาคารระหว่างประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งบัญชีที่รองรับหลายสกุลเงิน (ปอนด์ ยูโร และดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงธนาคารออนไลน์และบัตรเดบิต/ เครดิต สำหรับบัญชีบริษัทและบัญชีส่วนบุคคล

เมื่อคำสั่งของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการมอบหมายผู้จัดการบัญชีที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้กับคุณ ผู้จัดการบัญชีจะให้คำแนะนำแก่คุณตลอดกระบวนการเปิดบัญชีธนาคาร จากนั้น เราและคุณจะช่วยกันเลือกธนาคารจากพันธมิตรชั้นนำของเราอย่างรอบคอบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ราวกับชุดสูทที่สั่งตัดเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ต้องใช้เอกสารใดบ้างในการเปิดบัญชีธนาคาร?

ธนาคารจำเป็นต้องยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้าทั้งหมดที่เปิดบัญชีธนาคาร ผู้ลงนามและเจ้าของที่ได้รับประโยชน์แต่ละรายต้องใช้เอกสารต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรอง
  • ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับการรับรอง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองจากธนาคารฉบับจริง (ไม่เก่ากว่า 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองด้านอาชีพฉบับจริง (ออกโดยสมุห์บัญชีหรือทนายความ)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร – บุคคลจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ในกรณีของบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล ธนาคารจะขอชุดเอกสารบริษัทที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ด้วย:

  • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
  • หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  • ทะเบียนผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
  • ใบรับรองสถานะธุรกิจหรือใบรับรองการดำรงตำแหน่งหากบริษัทมีอายุเกินกว่า 12 เดือน
  • บัญชีที่ได้รับการตรวจสอบล่าสุด/ โปรไฟล์บริษัท ถ้ามี

เราจะส่งแบบฟอร์มธนาคารเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการเปิดบัญชีให้คุณทางอีเมล โดยจะส่งเป็นเอกสารแนบเพื่อให้คุณลงชื่อและส่งกลับมาให้เราพร้อมด้วยเอกสารอื่นๆ ที่ระบุด้านบน ในการส่งเอกสาร แนะนำให้ใช้บริการไปรษณีย์พิเศษ ( DHL, FedEx หรือ Chronopost)

Stars