dismiss-alert
header-area-background-wrapper
header-section-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในบาฮามาส

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดำเนินงานอย่างไร?
 
 
เอกสาร
อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
 
การจดทะเบียน
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
 
บริการ
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
 
ชุดเอกสารบริษัท
รับชุดเอกสารบริษัทของคุณโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์
 
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในบาฮามาส
ข้อควรทราบ
บาฮามาสมีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในบาฮามาสได้รับอนุญาตให้ติดต่อสัมพันธ์กับบริษัทมืออาชีพ เก็บรักษาหนังสือและบันทึกต่างๆ จัดการประชุมกรรมการบริษัทหรือสมาชิก และเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นสำนักงานในบาฮามาส นอกจากนี้ ยังสามารถขอใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นๆ บนเกาะได้ หากรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบาฮามาส
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทในบาฮามาสได้รับการกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC Act) ปี 2000 โดยมีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (Securities Commission of the Bahamas) เป็นหน่วยงานควบคุมดูแล
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะ โดยสามารถใช้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้าได้
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 67 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทจะต้องเก็บรักษางบดุล บัญชี และบันทึกข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามที่กรรมการบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือเป็นที่พึงประสงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัท
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
บาฮามาสมีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มีความมั่นคงสูงและชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารดี
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-5
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นขั้นต่ำ: 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว)
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนและผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยโนตารี ทนายความ ธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตามที่ SFM ระบุ กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของคุณที่ SFM เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**


Bahamas Offshore Company Formation


ข่าวสารของเขตอำนาจบาฮามาส


คุณรู้หรือไม่ว่าการลงทุนมูลค่า 10,000 ดอลลาร์จะทำให้คุณได้ บริษัท ปลอดภาษีและพำนักในดูไบ

30 July 2018
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายล่าสุดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นทำให้ดูไบไม่ได้เป็นเพียงตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการรวมธุรกิจใหม่อีกต่อไป ในความเป็นจริงเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ และเนื่องจากการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้จึงกลายเป็นปลายทางของการเลือกอย่างรวดเร็ว [.. ]
อ่านต่อ

บาฮามาสเปิดตัวใบอนุญาตธุรกิจออนไลน์

6 August 2015
สำนักงานภาษีบาฮามาสได้ประกาศว่าแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันออนไลน์ใหม่สำหรับ busi [.. ]
อ่านต่อ
* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย


Stars