dismiss-alert
header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu
ดำเนินงานอย่างไร?
 
 
เอกสาร
อัพโหลดเอกสารส่วนตัวของคุณ
 
การจดทะเบียน
บริษัทได้รับการจดทะเบียน
 
บริการ
บริการเพิ่มเติมต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร ได้รับการดำเนินการ
 
ชุดเอกสารบริษัท
รับชุดเอกสารบริษัทของคุณโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยสมบูรณ์
 
 

ตัวเลือกด้านการธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม
 
 
บริษัทในบาฮามาส
ข้อควรทราบ
บาฮามาสมีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในบาฮามาสได้รับอนุญาตให้ติดต่อสัมพันธ์กับบริษัทมืออาชีพ เก็บรักษาหนังสือและบันทึกต่างๆ จัดการประชุมกรรมการบริษัทหรือสมาชิก และเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นสำนักงานในบาฮามาส นอกจากนี้ ยังสามารถขอใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจประเภทอื่นๆ บนเกาะได้ หากรัฐมนตรีพิจารณาแล้วว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบาฮามาส
ลักษณะสำคัญ
ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแล
บริษัทในบาฮามาสได้รับการกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC Act) ปี 2000 โดยมีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (Securities Commission of the Bahamas) เป็นหน่วยงานควบคุมดูแล
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ชื่อของเจ้าหน้าที่บริษัทจะปรากฏอยู่ในบันทึกข้อมูลสาธารณะ โดยสามารถใช้ตัวแทนเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปรากฏชื่อของลูกค้าได้
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
โปรดทราบว่า ตามมาตรา 67 (1) ของพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทจะต้องเก็บรักษางบดุล บัญชี และบันทึกข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามที่กรรมการบริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือเป็นที่พึงประสงค์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของบริษัท
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
บาฮามาสมีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มีความมั่นคงสูงและชื่อเสียงที่ดีเยี่ยม
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารดี
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-5
ต้องมีเลขานุการ
ไม่ใช่
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ทุนเรือนหุ้นขั้นต่ำ: 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
(ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว)
วันต่ออายุ
วันครบรอบของบริษัท / แต่ละปี
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนและผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยโนตารี ทนายความ ธนาคาร เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตามที่ SFM ระบุ กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของคุณที่ SFM เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**


Bahamas Offshore Company Formation


ข่าวสารเขตอำนาจ


Good news for 11 Low-Tax Jurisdictions

5 August 2019
In good news on global tax changes in July, OECD released its latest report on Harmful Tax Practices and found few causes for concern. It found that 11 of the 12 countries present on the low-tax jurisdiction list have now complied with its “substantial activity” legislation. [..]
อ่านต่อ

Reform of Bahamas business licensing regime

16 March 2019
The Bahamian government has published details of a new corporate taxation scheme, introduced to remove the preferential [..]
อ่านต่อ

Did you know that a $10K investment can get you a tax-free company and residency in Dubai ?

30 July 2018
Due to recent legislative changes and increased compliance with international tax avoidance regulations, Dubai is no longer just a viable option for incorporating a new business. In fact, compared to others and due to these recent developments, it is fast becoming the destination of choice. [..]
อ่านต่อ
* อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกระบวนการตรวจสอบสถานะของกิจการ
** ต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคน
คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ไม่มีข้อความใดบนหน้านี้ที่สามารถตีความได้ว่า เป็นข้อผูกพันทางสัญญาหรือการรับประกัน เงื่อนไขในการบริการได้รับการควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสมัคร

คำถามที่พบบ่อย