header-area-background-wrapper
Menu
site-banner
center-left-menu

ดำเนินงานอย่างไร?

วิดีโอ 1 นาที
center-right-menu

บริษัทนอกอาณาเขตในแองกวิลลา

societe offshore seychelles

บริการของเรา

  • บริษัทของคุณในแองกวิลลา ภายใน 2-3 วัน*
  • ราคาที่ดึงดูดใจ ที่สุด และโปร่งใสเต็มที่
  • คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าด้วยระบบที่ปลอดภัย.
  • ผู้จัดการที่ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจให้บริการตลอดปี
  • บริษัทของคุณและการสมัครเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงธนาคารอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเครดิต เปิดได้โดยการติดต่อทางจดหมาย
จดทะเบียนบริษัทของคุณ

บริษัทในแองกวิลลา เหมาะสำหรับ:


ข้อควรทราบ

แองกวิลลามีการเก็บภาษี 0% ไม่มีการตรวจสอบบัญชี และไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว

แองกวิลลาเปิดตัวระบบการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบระบบแรกของโลก คือ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ด้านการพาณิชย์ (Commercial Online Registration Network: ACORN) ระบบของบริษัทแบบใหม่ล่าสุดนี้ทำให้สามารถจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างปลอดภัยทันที ทำให้เกาะแห่งนี้มีข้อได้เปรียบ เนื่องจากสามารถจัดตั้งบริษัทได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน


ลักษณะสำคัญของบริษัทในแองกวิลลา:

ประเภทของบริษัท
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Company: IBC)
กฎหมายบริษัทที่ใช้ควบคุมดูแลคณะกรรมการบริการด้านการเงินแห่งแองกวิลลา (Anguilla Financial Service Commission) คือหน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทต่างๆ ได้รับการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC Act) ปี 2000
ข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่บริษัทกับทางราชการ
การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับแองกวิลลารักษาความเป็นนิรนามและความเป็นส่วนตัวในระดับสูง
ข้อกำหนดด้านบัญชี
ไม่มีข้อกำหนดด้านบัญชี/ การรายงาน
โปรดทราบว่า มาตรา 65 (1) และ (2) ของพระราชบัญญัติบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 2000 (ฉบับแก้ไข) กำหนดให้ทุกบริษัทเก็บรักษาบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดทำเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมและสถานการณ์ด้านการเงินของบริษัทได้
การเก็บภาษี
ไม่มีภาษีประเภทใดๆ
กฎหมาย
กฎหมายนอกอาณาเขตที่ทันสมัย
สกุลเงินมาตรฐาน
ดอลลาร์สหรัฐ
เวลาในการจัดตั้ง
แองกวิลลามีสำนักงานจดทะเบียนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาเพียง 2-3 วันในการจดทะเบียนบริษัท
ความมั่นคง
เขตอำนาจที่มั่นคงและมีชื่อเสียงดีมาก
การสื่อสาร
วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โซนเวลา
โซนเวลาที่สะดวก: GMT-4
ต้องมีเลขานุการ
ไม่บังคับ
ข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
ไม่มีข้อกำหนดด้านทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
พื้นฐานของระบบกฎหมาย
อยู่ภายใต้กฎหมายจารีตประเพณี
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นขั้นต่ำ
กรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน
หุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ
ไม่อนุญาตให้มีหุ้นชนิดที่ออกให้แก่ผู้ถือ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัท
สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หรือบัตรประชาชน) ที่ได้รับการรับรอง การรับรองหนังสือเดินทางสามารถดำเนินการได้โดยนายทะเบียนนิติกรณ์ ธนาคาร ทนายความ หรือสมุห์บัญชี กรุณาปรึกษาผู้จัดการบัญชีของ SFM ที่พร้อมให้บริการคุณ เพื่อรับทราบข้อมูลที่แม่นยำ และใบรับรองภูมิลำเนาที่มีอายุไม่เกินสามเดือน**
จดทะเบียนบริษัทของคุณ